Doelgroepen verordening

 In Nieuws

Een korte bijdrage, want er is al veel gezegd. Wij buigen ons over de doelgroepen verordening om te komen tot realisering van betaalbare nieuwbouw.

De woningmarkt in Nederland functioneert niet goed, er zijn grote tekorten aan allerlei typen woningen in alle prijscategorieën, bouwmaterialen zijn duur, en bouwbedrijven hebben het zwaar, de Rijksoverheid ligt momenteel half op zijn gat. Specifiek voor Houten komt daar nog eens bij, dat wij in een populaire plaats wonen, met grote tekorten aan bijvoorbeeld sociale huurwoningen. Ik las van een gemeente die klaagde over wachtlijst van zes jaar voor sociale huurwoningen. Toen dacht ik: die mogen in hun handen klappen…  ik hoorde van een mevrouw die hier vlakbij na 23 jaar een beroep deed op een sociale huurwoning en nog steeds op plek 4 belandde…

Voor de helderheid: dit onderwerp gaat mij aan het hart. Mijn oudste twee kinderen van bijna 21 en 19. Hoe moeten die een woningen krijgen? En mijn collega Zwemer zoekt een woningen om samen met zijn verloofde te gaan wonen. Als u nog tips hebt… Op dit moment is er voor hen nog geen oplossing.

Gezien de uitdagingen, kom dan maar eens met een goede verordening om betaalbare woningen te realiseren, als ook die voor een bepaalde periode in stand te houden. Het college legt een verordening voor, waar gestreefd wordt naar 66% betaalbare woningen, waarbij betaalbaar tot 355.000 euro is gedefinieerd, en waarbij een doelstelling voor 30% sociale huur staat. Wij staan achter dit verhaal, met een kanttekening.

Natuurlijk zullen velen roepen: er moeten meer goedkope woningen komen. Tja, dat kunnen wij wel roepen, maar dan moet je ook de instrumenten in handen hebben, in een ingewikkelde markt, en daarbij een evenwicht zien te vinden tussen woningmarkt, mogelijkheden van bouwondernemingen, wensen van toekomstige bewoners, draagvlak in de buurt en beschikbare financiën van overheden. In dat licht, ligt er een realistische verordening, en die de nodige ruimte geeft om flexibel te sturen. En vergeet niet, ten opzichte van Woonvisie een belangrijke verlaging van definitie van betaalbaarheid van 400.000 naar max. 355.000 euro. Wij wensen het college veel succes met de realisering hiervan.

Een reactie op de ingediende moties en amendementen of die nog gaan komen. Het college heeft betaalbaarheid breed gedefinieerd: 30% sociale huur en 66% betaalbaar. Echter wij zijn erg bang als er nog veel meer aanscherpingen komen, wij woningbouw in Houten erg lastig maken. Wij steunen streven naar betaalbaarheid 100%, maar de weg we naar toe door heel fors in te grijpen in de markt door vergaande sturing, leidt volgens ons tot vertraging. Dan krijgen wij heel veel discussie hier in de raad. En in het verleden betekende dat, heel veel vertraging in besluitvorming. Vertraging ook in betaalbaar bouwen. Bouwen in bestaand gebied vraagt om maatwerk. Leg dan niet op voorhand alles zwaar vast, dan haal je alle flexibiliteit eruit. Nogmaals ik ben net eens met betaalbaar bouwen, maar het middel kan erger zijn dan kwaal.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter