Duidingsdebat uitslag referendum: weinig reflectie, voorstel terecht weggestemd

 In Nieuws

Bij het duidingsdebat over het referendum heeft SGP-Houten onderstaande bijdrage uitgesproken. De Ruimtelijke Koers werd unaniem weggestemd, een mooi resultaat dat in lijn was met de uitslag van het referendum. Onze motie met ITH om inwoners nu een betere positie te geven en gebieden aan te wijzen waar snel met bouwen gestart kan worden kreeg geen meerderheid. Helaas moesten we eind van de avond een motie van afkeuring indienen tegen het college omdat er te weinig reflectie merkbaar was op de hele gang van zaken.

Voorzitter,

Vanavond verwijzen we een gehavende Ruimtelijke Koers definitief terug naar de tekentafel. 1,5 miljoen euro te laat, dat wel. Een koers die bovendien een pijnlijke kloof heeft blootgelegd tussen college en een meerderheid van de raad enerzijds en een meerderheid van de Houtense samenleving anderzijds. En daar maak ik me grote zorgen over. Het vertrouwen in de politiek in zijn algemeenheid staat al onder druk, daar helpt zo’n debacle niet bij.

Houten heeft met een overtuigende meerderheid aangegeven niet achter deze stadse Ruimtelijke Koers te staan. De hoogbouw en verdichting stuiten tegen de borst. Het past gewoon niet bij Houten, zeiden veel insprekers bij de rondetafelgesprekken. Als SGP hebben deze zorgen vanaf het eerste moment aangegeven. Ik vind het veelzeggend dat een referendum nodig was om dit inzicht bij college en meerderheid van de raad breed voelbaar te maken. De streep die de Houtense samenleving zet door hoogbouw en verdichting is daarmee meer dan terecht. Deze koers moet van tafel, wij willen een beter en breed gedragen plan.

Op SGP, ITH en Groep Aanen na, waren bijna alle andere partijen expliciet vóór de Ruimtelijke Koers. Nu een meerderheid van bijna 66% (!) tégen deze Ruimtelijke Koers heeft gestemd rijst de vraag in hoeverre deze partijen hun achterban hierin hebben vertegenwoordigd. Ik constateer een grote kloof tussen de meerderheid van de gemeenteraad en de meerderheid van de samenleving. Het is in het belang van de democratie dat deze kloof verkleind wordt.

Er moet gebouwd worden, want de woningnood is hoog. Maar dan op een Houtense manier. Dit debacle had voorkomen kunnen worden door de koers op voorhand sámen met de samenleving op te stellen. De vele participatie ten spijt, de uitslag onderstreept dat velen zich niet hebben herkend in de (herziene) Ruimtelijke Koers én het debat in de gemeenteraad hierover. En dat is dure hardnekkigheid: 1,5 miljoen euro.

We zijn veel dank verschuldigd aan Rino Jonkers, Ellen Standhardt-Jonkers, en Jolanda Wijsmuller, die het initiatief namen om de samenleving te mobiliseren en de breed gedeelde zorgen luid en duidelijk te laten klinken. Vele Houtenaren hebben dit ondersteund door op allerlei manieren campagne te voeren. Ik noem ook de opstellers van het Houtens Manifest, wat hebben zij een goede toon getroffen, dank! Ik denk bijvoorbeeld aan Bert en Dineke Smith van de Molenzoom en hun buurtgenoten. Aan al die flyeraars, insprekers en ga zo maar door. Een inspraakreactie in een RTG is vaak maar een stukje wat we van iemand zien. Daar zitten verhalen achter. Houtense verhalen. Geschiedenissen van straten en wijken. Dat speelt allemaal mee. Een onderstroom is nu een bovenstroom geworden.

Wij herkennen en erkennen ook de motivatie van de vóór-stemmers. Zij willen dat er snel gebouwd wordt, zo betaalbaar mogelijk. Dat is ook onze inzet. Wij zien echter graag dat dit gebeurt meer op een manier die meer bij Houten past. Deze Ruimtelijke Koers gaat wat ons betreft van tafel, wij willen een beter plan, met meer positie en stem voor de Houtense inwoners. Daarom hebben wij daarover een procesvoorstel ingediend, samen met ITH.

Voorzitter, vanavond heb ik al diverse fractie bevraagd. De kern daarvan is steeds: Waarom heeft u het zo onnodig ver laten komen? Wat was er niet duidelijk? Waarom bent u niet ten halve gekeerd? In het verlengde daarvan heb ik ook vragen aan het college:

  • U heeft een Ruimtelijke Koers gepresenteerd die absoluut niet correspondeerde met de opvatting van onze inwoners. Daar is iets goed mis gegaan. Hoe kijkt u hierop terug?
  • Hoe bent u zo ver van de samenleving afgeraakt door zo’n RK te kunnen presenteren en daar hardnekkig aan vast te houden?
  • Hoe komt het dat u dat sentiment onder de inwoners zo slecht aanvoelt?
  • Dit lijkt me ook een excuus waard aan de inwoners dat u een slecht rapport heeft opgeleverd die de samenleving ook nog eens 1,5 miljoen heeft gekost?
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

handtekeningen