Financiële beschouwing SGP-fractie (2010)

 In Nieuws

Meewarig werden we aangekeken. Al jaren . Het hoorde kennelijk alleen bij de SGP.  Maar  nu lijkt het erop alsof u het allemaal zelf hebt uitgevonden. Het profijtbeginsel.

U zegt het weliswaar in andere bewoordingen en onder een mooie titel die de lading overigens niet dekt: werken aan Houten. 

U  geeft het profijtbeginsel vorm op basis van 4 uitgangspunten

1 Er moet een Basispakket voorzieningen blijven,

2 Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid

3 Voorwaarden scheppen  voor ondernemerschap en regels verminderen

4 Ondersteuning waar dit echt nodig is.

Onversneden calvinistisch en rechts geluid. En als SGP-fractie  hoewel onze partij niet rechts is kunnen wij ons goed vinden in dit : hernieuwde werken aan Houten.

Ik geef toe dat eerst de twijfel toesloeg want hoe bestaat dit met een PVDA in het college Hoe kan men hier mee instemmen als de verzorgingsstaat 1 van je hoogste doelen is. Het kan niet anders of   VVD , CDA  en de rechterflank van D66 hebben  het beste uit hun programma  weten te halen. Onze complimenten. Van uit deze pijlers zullen wij oppositie voeren voor dit college.

Ik zei al dat werken aan Houten de lading niet dekt want werken  is in de Houtense versie een schaamlap voor het feit dat u ook beleid gaat slopen. Want laten we eerlijk zijn zoveel  nieuwe beleid kunnen we niet neerzetten met een bezuiniging van 7 mio. Met dit nieuwe werken aan Houten kunnen een nieuwe dimensie toevoegen aan ons visie document: Houten Van groei naar bloei naar snoei.  Want we gaan van zaken ook afscheid nemen. En dat brengt ons terug naar onze  intrinsieke waarde: Kortom: waar we als Houten voor willen staan. 

We vergeten wel eens dat we bezig zijn met gemeenschapsgeld. Geld dat niet van ons is maar van onze inwoners. Het is goed dat wij nu het geld gaan verdelen over degene die het echt nodig hebben.

Dat nadenken over het nieuwe werken aan Houten is goed voor ons als bestuur, is goed voor onze instellingen en verenigingen, voor onze inwoners  en dus goed voor heel Houten. Het laat zien

je kernwaarden,

 je kerntaken en

 je kernboodschap.

Maar hoe gaan we dat nu vormgeven?

Uw communicatiekalender geeft al een voorschot op het feit hoe u die bezuinigingen met instellingen en inwoners wilt bespreken. In de manier waarop u dat van plan bent schuilt een groot gevaar.

Want hoe ga je zo’n gesprek in met instellingen en verenigingen. Dat is toch met de kalkoen over het kerstdiner praten. Ik garandeer u dat veel kalkoenen  zullen zeggen dat kip of vis veel lekker is.

Praten over krimp terwijl iedereen wil groeien. Uit zulke gesprekken komt vaak niet zo heel veel. En soms praten wij niet over meer of minder maar ook over de datum waarop de kalkoen wordt geslacht.  Dat zijn vaak niet de meest vreugdevolle gesprekken.

In onze optiek is in deze kerntakendiscussie de burger aan zet. Veel minder de instellingen. Die instellingen zijn er dankzij onze burgers en die hebben zo hun eigen (overigens terechte) agenda en zijn soms een afvaardiging van een klein deel van onze inwoners. Om die reden willen wij de burgers nog meer ruimte geven om te kiezen. Te kiezen voor hun buurt voor hun vereniging en voor hun Houten.

Wij zullen een motie indienen waarin wordt uitgesproken:

Dat na afloop van het participatietraject een platform wordt gecreëerd waar iedere inwoner van Houten zijn voorkeur kan aangeven met betrekking tot de uitvoering van de bezuinigingsoperatie in het algemeen en het proces “Werken aan Houten” in het bijzonder.

Een voorbeeld waarop dat zou kunnen heb ik er bij gedaan

Tot zover onze oppositie voor uw college en voor uw programma. Onze positie tegen dit programma ligt in de bezuiniging die u weet te halen uit de technische maatregelen.

Wij zijn ronduit negatief over uw voorstel om de afschrijvingstermijn van scholen met 10 jaar op te rekken  (waar overigens nog geen akkoord op is van de accountant) maar al zou dat er wel zijn vinden wij het een slechte maatregel.

Het zal leiden tot verouderde gebouwen veel meer onderhoudslasten etc. Daar hebben wij al voorbeelden van. U schuift  een probleem voor u uit. Evenzo door 1,2 mio uit de vrije reserve te halen, door investeringen met een maatschappelijk nut in 1 keer af te schrijven . Dat is gewoon ordinair in de kas graaien.

Ook daarmee ondermijnen we onze reservepositie  voor de toekomst en ook hier schuiven we het probleem weer voor ons uit. Dat is misschien leuk om niet te hoeven te bezuinigen maar die hypotheek is ons te zwaar.

Dat is slecht voor toekomstige bestuurders, slecht voor verenigingen en instellingen, en slecht voor onze inwoners. Dus slecht voor heel houten.

Wat ons betreft nemen we minder technische maatregelen maar meer professionele maatregelen.

Met betrekking tot het nieuwe beleid mag u van ons de  Uitwerking van het Houtens profiel inzake zakelijk toerisme voorlopig bevriezen. Wij willen deze inruilen voor een zaak die wij eerder al van harte hebben aan bevolen: de inzet van Defribilatoren (AED’s) in onze gemeenschap.

Wij stellen voor dit dus in te ruilen voor het maken van een overzicht op onze gemeentelijke pagina van alle locaties waar AED’;s  beschikbaar zijn met aanvullend een mogelijkheid om zelf AED’s  toe te kennen aan witte gebieden (dus daar waar er geen zijn)  dan wel daar waar er behoefte is aan een AED zoals we in het onlangs gehouden werkbezoek van Tull en ’t Waal konden vernemen.

Het valt ons overigens op dat het nieuwe beleid veel papierwerk zal produceren. Wat ons betreft mag het meer handen uit de mouwen zijn. Aan het werk met dat nieuwe werken aan Houten.

Inhuur derden.  Altijd weer een terugkerend punt van discussie. In hoeverre bent u bekent met de matregelen die de gemeente Utrecht heeft getroffen. Zoals het feit dat  inhuur mag niet meer dan 75 euro mag kosten en als dat daarboven komt het college toestemming moet geven. 

Voorzitter het komende jaar staan wij voor het maken van keuzes. Wij parkeren onze voorkeuren tot na de peiling onder de bevolking.

Wat ons betreft staat de bescherming van de zwakken in de samenleving buiten alle discussie. Vanuit meerdere opzichten een opdracht voor ons als partij voor u als bestuur en voor de gehele samenleving. Ons kampioenschap in Nederland inzake de WMO zijn we al kwijt. Ik doe een dringend beroep op dit college in het bijzonder onze PvdA wethouder om hierin geen veer te laten maar uw sociale hart voluit te laten spreken.

Tot slot en concluderend. De technische maatregelen is slap beleid en goedkope oplossing die ons uiteindelijk duur komt te staan.  Het nieuwe Werken aan Houten vinden wij echter zo slecht nog niet. De gemeentelijke obesitas wordt nu door middel van een goed afslankdieet terug gebracht tot  de lijn die gezond is voor ons als bestuur voor onze inwoners en voor heel Houten. We zullen er gezonder, vitaler en qua lastendruk beter van worden.

Wij wensen uw als college deze raad en de ambtelijke organisatie Gods Zegen toe bij de uitvoering van deze begroting.

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter