Fort Honswijk en motie van afkeuring wethouder Geerdes

 In Nieuws

De afgelopen tijd heeft de gemeenteraad meerdere keren vergaderd over Fort Honswijk. Een aantal rondetafelgesprekken en nu uiteindelijk de gemeenteraad. Keer op keer werd duidelijk dat het plan wat is geschreven door het college geen draagvlak heeft binnen de samenleving. Tijdens de rondetafelgesprekken waren er vele insprekers en tijdens de gemeenteraad zat de publieke tribune vol. Toch werd een aangepast plan aangenomen in de gemeenteraad, de gehele oppositie stemde tegen. Namens de oppositie diende de SGP een motie van afkeuring in.

Veel klachten
744 handtekeningen. Stuk voor stuk reacties die grote betrokkenheid van inwoners bij Fort Honswijk aangeven. Eigenlijk zou de bijdrage van fractievoorzitter Wouter van den Berg volstaan hebben met het voorlezen van al die reacties. Mensen maken zich grote zorgen. Over de rust, de natuur, het milieu, de leefbaarheid, de verkeersveiligheid, en ga zo maar door. De wethouder heeft ambities met het Fort die de gemeente Houten overstijgen. En dat is gelukt, want de klachten komen ook uit omringende gemeentes en verder daarbuiten.

Stip op de horizon
Keer op keer zijn de bezwaren naar voren gebracht. Bij de kwartiermaker, bij de wethouder, in rondetafelgesprekken, en het leverde maar niets op. Als SGP, nauw samenwerkend met andere oppositiepartijen, waaronder GroenLinks, hebben we steeds gepleit voor uitstel, betere plannen, betere stukken, en ga zo maar door. We werden scheef aangekeken toen we zelfs om een derde RTG vroegen. Maar wat zijn we blij dat we dat hebben doorgezet, want we vrezen dat het tussenvoorstel van de coalitiepartijen er anders helemaal niet zou hebben gelegen. Uiteindelijk, op de valreep, kwam er een behoorlijk dichtgetimmerd voorstel van de collegepartijen. Het plan van aanpak blijft echter wel stip op de horizon, en onduidelijk is of en wanneer Fort Honswijk overgedragen wordt aan een stichting.

Veel geld en de stille lobby
Om Honswijk een serieus toekomstperspectief te geven is veel geld nodig. Dat snapt SGP-Houten ook. Dat is geen probleem, maar een kans. Het werd echter wel een probleem toen de ‘kans op subsidie’ plots een drukmiddel werd om een snel besluit te nemen. Want alleen met een snel besluit zouden we kans maken op de subsidie. Dat bleek echter niet waar. Het geld voor monumenten uit het Regeerakkoord blijkt over meerdere jaren verdeeld te worden, en ook zijn de voorwaarden nog niet bekend. Dan vind ik het zeer kwalijk dat dit wél als argument naar de raad wordt gebruikt om een haastig besluit te nemen. Door te drukken, zo u wilt. Gevraagd naar onderbouwing van deze kans op subsidie uit Den Haag moeten we het vooral doen met was snel opgestelde informatie die nog geen enkele zekerheid biedt. Verder wordt vooral verwezen naar stille diplomatie. Ja, wij snappen ook dat de stille lobby deuren en potten met geld kan openen. Maar wat níet kan is dat deze oncontroleerbare argumenten voor ons als onderbouwing dient bij dit raadsvoorstel.

Doorgedrukt besluit
Het draagt allemaal bij aan het gevoel dat het besluit wordt doorgedrukt. Terug naar het voorstel van de collegepartijen. Een nobel initiatief. Een handreiking aan inwoners. Maar als we dan heel precies kijken, zien we dat het plan van aanpak waartegen zoveel weerstand is, nog gewoon op tafel blijft. Zelfs als maximaal gewenst scenario. Daarmee biedt het amendement geen enkele zekerheid dat niet alsnog dit scenario wordt gebruikt om geld bij OCW op te halen. Zeker niet nadat de wethouder in het laatste rondetafelgesprek duidelijk maakte dit plan van aanpak gewoon op tafel te houden. De optelsom van het gelopen proces, de slechte participatie, de niet onderbouwde haast en het gegeven dat wethouder het huidige plan van aanpak als stip op de horizon blijft zien, leidt mij tot de vraag aan de wethouder: is hij bereid het dossier over te dragen aan een andere wethouder. Dat geeft ons meer vertrouwen. Het is een zware vraag, maar wij vinden ook dat er zware problemen op tafel liggen. Als de wethouder hier niet toe bereid is overwegen wij een motie in te dienen.

 

De wethouder was hier niet toe bereid, het zou beter zijn geweest als de wethouder het dossier over had gedragen. Hij blijft het plan waar zoveel weerstand tegen is als uitgangspunt houden om subsidie binnen te halen. Er is onvoldoende vertrouwen dat er een goede participatie plaats zal vinden. Een duidelijke boodschap waarbij wij niets anders konden doen dan te komen met een motie van afkeuring. Deze motie van afkeuring werd ondersteund door de gehele oppositie. Ook dit werd afgewezen. Besluitvorming over Fort Honswijk is daarmee doorgedrukt zonder steun van de gehele oppositie en de samenleving.

Een teleurstellende en niet bevredigende afloop, waarbij nog veel frustratie overbleef. Ondanks het verloop van de discussie hopen wij dat Fort Honswijk alsnog ontwikkeld wordt op een manier met draagvlak in de samenleving.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

Bedankt