Portretfoto
Portefeuilles
  • Ruimtelijke ontwikkelingen en Bouwen
  • Economische Zaken en Ondernemen
  • Kunst en Cultuur
  • Financiën
  • Asiel en Integratie
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid
  • Recreatie/Toerisme en Erfgoed
  • Openbare Orde en Veiligheid

Fractievoorzitter

Pascal Ooms (1976) woont sinds 2006 met veel plezier in Houten. Eerst in de wijk het Hout en sinds 6 jaar in de Hoeven. Zijn politieke betrokkenheid begon als fractiemedewerker bij de SGP Statenfractie Utrecht.

 

Pascal is werkzaam als subsidie-adviseur en business developer bij de christelijke ontwikkelingshulporganisatie Woord en Daad in Gorinchem.

Hier is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van concepten, partnerschappen en aanvragen van financieringen bij overheden.

Pascal is sinds 2010 actief in de SGP fractie en sinds 2014 lid van de raad. Sinds 2021 is hij fractievoorzitter van de factie.

In de raad maakt Pascal zich hard voor woningbouw, veiligheid, en gezonde gemeentelijke financien. Pascal houdt zich ook bezig met het vraagstuk rondom opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Als christenen kunnen wij niet aan de zijlijn staan, als wij de problemen > in de wereld zien: milieu, zorg, maar moeten wij zoveel mogelijk ook zelf de handen uit de mouwen steken!

Start met typen en druk daarna op enter