Portretfoto
Portefeuilles
  • Ruimtelijke ontwikkelingen en Bouwen
  • Economische Zaken en Ondernemen
  • Kunst en Cultuur
  • Financiën
  • Asiel en Integratie
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid
  • Recreatie/Toerisme en Erfgoed
  • Openbare Orde en Veiligheid

Fractievoorzitter

Pascal Ooms (1976) woont sinds 2006 met veel plezier in Houten in de wijk het Hout. Zijn politieke betrokkenheid begon als fractiemedewerker bij de SGP Statenfractie Utrecht.

Pascal is werkzaam als hoofd afdeling Institutionele Fondsen bij de christelijke ontwikkelingshulporganisatie Woord en Daad in Gorinchem. Hier is hij verantwoordelijk voor het aantrekken en managen van subsidies voor projecten in ontwikkelingslanden. In het verleden was hij actief voor de Johannes Bogermanschool in de lokale commissie.

Pascal is sinds 2010 actief in de SGP fractie en sinds 2014 lid van de raad. In de raad maakt Pascal zich hard voor duurzame energie, toegankelijke zorg voor iedereen, ouderenvervoer, lokale en kleine ondernemers, maar ook voor een kleine en slagvaardige overheid. Als christenen kunnen wij niet  aan de zijlijn staan, als wij de problemen in de wereld zien: milieu, zorg, maar moeten wij zoveel mogelijk ook zelf de handen uit de mouwen steken!

Start met typen en druk daarna op enter