Bijdrage Lauren Zwemer over herijking lokale inkomensregelingen

 In Nieuws

Dinsdagavond 14 maart werd in de raadsvergadering de herijking van de lokale inkomensregelingen besproken. Concreet ging het over de verhoging van het budget van de U-Pas, die gebruikt kan worden voor participatie in de samenleving, voor volwassenen. Voor kinderen wordt er extra ingezet op de nu  al bestaande open-einde regeling van Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur, maar het budget van de U-Pas voor kinderen gaat wel omlaag. Voor SGP-Houten is het duidelijk dat deze herijking echt een verbetering  is van de lokale inkomensregelingen is.

Hieronder vind u de bijdrage van Lauren Zwemer tijdens deze vergadering:

Voor ons ligt het raadsvoorstel voor de herijking van de lokale inkomensregelingen, naar aanleiding van het advies van de rekenkamer. In dit voorstel wordt duidelijk dat het college echt aan de slag is gegaan met de adviezen van de rekenkamer en werk maakt van de herijking van de lokale inkomensregelingen. Naar deze herijking heeft SGP-Houten al in de vorige raadsperiode gevraagd, wij zijn daarom erg blij dat het nu voor ligt.

In eerste instantie lijkt het misschien vreemd dat de U-pas voor jongeren van 225 euro naar 100 euro gaat, maar dit laat de juist de integrale wijze van deze herijking zien. De U-pas voor kinderen is een aanvulling voor recreatieve activiteiten op Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Stichting Leergeld is zelfs een open einde-regeling, dus minder geld naar jongeren is niet het geval. Hiernaast redeneren we ook vanuit een één loketgedachte voor de mensen in armoede, hier maken we verbeteringen in. Vraag aan wethouder: Vind de wethouder dat de drempel voor stichting Leergeld en het Jeugdfonds te hoog is? En mocht de drempel te hoog zijn hoe gaat de wethouder hiermee aan de slag? Verder kan het bespaarde geld kan ingezet worden voor de volwassenen in armoede, waar de U-pas van groot belang voor participatie is. Er is dus sprake van een verschuiving maar niet van een versobering.

Sterker nog de inkomensgrens wordt nu opgehoogd van 110% naar 120% van het wettelijk sociaal minimum, hiervoor wordt ook 27 duizend extra geld uitgegeven. Wij zouden als SGP-Houten liever één percentage voor alle inkomensregelingen zien, maar we zien ook dat het balanceren is om de armoedeval te beperken. Maar wat ons betreft zetten we nu een mooie stap vooruit.

Er zijn nu ook een aantal voorstellen die vragen om onderzoeken of een visie op te stellen naar aanleiding van onderzoeken en laat het duidelijk zijn, wij zien graag die onderzoeken, maar het gaat telkens over een los onderzoek. We dringen met dit voorstel het aantal verschillende regelingen terug, waardoor er ook meer duidelijk moet komen. Juist hierdoor is het makkelijker om op termijn een onderzoek te doen in één keer. Ook een voorstel om te kijken naar de financiering van een laptop met de U-pas vinden we een mooi voorstel, juist ook omdat wij als fractie van belang vinden dat mensen met een laag inkomen niet alleen maar geld moeten krijgen maar ook toegang tot kennis en opleiding, zoals we allemaal weten is daarvoor een laptop in deze tijden haast onmisbaar hiervoor.

Kortom SGP-Houten is tevreden met het raadsvoorstel vanwege de verbeteringen, het zijn verschuivingen en geen versoberingen, in deze inkomensregeling en we houden de ontwikkelingen in de gaten.

 

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter