Inbreng SGP inzake vluchtelingen op raadsvergadering 6 oktober 2015

 In Nieuws

Als mensen op de vlucht zijn moet je hulp bieden. De nood van andere mensen mag ons niet koud laten. De SGP weet zich geïnspireerd door de Bijbel die een lange traditie van zorg voor de vluchtelingen laat zien. Wie kent niet de uitspraak van Jezus in de Bergrede: ‘Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil’. Jezus was trouwens zelf ook vluchteling, toen Herodes alle kleine kinderen in Bethlehem wilde doden, moest Hij vluchten naar Egypte.

Voor de SGP is het dus geen vraag of je hulp moet bieden. Wel wáár. Wij zijn sterk voor opvang in de regio. Goede opvang in de regio, niet van die halve hulp waar mensen in Libanon honger leiden in kampen, of waar geen onderwijs of bedrijvigheid mogelijk is.

Leuk SGP, maar wat heb je daaraan, ze komen naar Houten. Eigenlijk zijn we daarom alleen voor tijdelijke opvang in Houten. Laten wij niet vergeten dat de sterken hierheen komen. De armen, ouderen en enzovoort komen hier nooit heen. Die kunnen dat niet betalen of hebben de kracht niet. Daarnaast zijn die sterken, hoger opgeleiden hard nodig in de landen zelf of in de toekomst van zo’n land. Ik kom voor mijn werk regelmatig in West-Afrika. Het is heel schrijnend om te zien hoe de slimste en beste mensen vertrekken, die zo hard nodig zijn voor de opbouw van zo’n land. En tenslotte is opvang of hulp in het land of regio zelf veel goedkoper en kun je dus veel meer mensen helpen.

Nu gaan wij hier plaatselijk helemaal niet over of mensen lang of kort komen. Dat bepaalt het COA. De mensen staan gewoon op de stoep. Nou, wij zijn bij de SGP niet van het wegkijken. Dus ‘ja’ voor crisisopvang. Wij zijn ook voor verlenging daarvan tot 13 oktober. Geen gesleep met mensen. Die mensen kunnen er ook niks aan doen dat het COA het niet aankan.

En laat ik nog dit zeggen. Ik vind dat de crisisopvang goed geregeld was. Voor iedereen die hierbij betrokken was. Dank u voor de goede zorgen voor de vluchtelingen die niet te gast zijn.

Met statushouders dreigt Nederland dezelfde fouten als in de jaren ’90 te maken. Er komen asielzoekers, wij vangen ze op, maar zijn onvoldoende voorbereid op de toekomst. Wij laten ons hart spreken, maar vergeten maatregelen voor de toekomst. Veel asielzoekers krijgen een tijdelijke verblijfsstatus. Wij verwachten niet dat deze mensen zomaar vertrekken. Nog sterker, bij geslaagde integratiecursus, mag je hier na drie jaar blijven. En wil je in Nederland een kans maken, dan moet je integreren. Voor integratie van asielzoekers heb je een totaal programma van werk, woning, scholing, enz. nodig. En dat kost geld. Wij vinden het niet goed dat het Rijk weer niet over de brug komt met gelden, dit keer niet voor integratie. Onze budgetten zijn al door de landelijke regering onder zware druk gezet, bijvoorbeeld voor de zorg. Nee, de druk wordt nog hoger. De SGP is daarom niet zomaar voor méér statushouders opvangen dan wij krijgen toegewezen. Wij willen mensen goed opvangen en integreren. Dat moeten wij niet half willen doen. Wij als SGP committeren ons aan de opvang taak die wij toegewezen krijgen, en die is waarschijnlijk niet mals. En dat doen wij op een goed kwalitatief goed niveau. Wij willen ook het College vragen krachtig bij het Rijk aan te dringen op een deugdelijke financiële regeling voor integratie. En daarnaast vragen wij het College een goed totaalprogramma te maken voor alle eerder genoemde uitdagingen en een dekkingsplan.

Huisvesting is een speciaal probleem. Statushouders komen ongeveer zonder uitzondering in een sociale huurwoning. Nou, daar hebben wij er in Houten niet zoveel van. En als je al 10 jaar op de lijst staat, dan is het zuur als er steeds meer urgente gevallen voor gaan. Wij mogen onze bewoners hierin niet vergeten! Wij zullen dus moeten nadenken over oplossingen. Onze oplossing is niet om alle statushouders bij elkaar in een kantoor te zetten. Dan krijg je een soort mini-AZC. Hoe het wel moet? Dat kunnen wij nu niet vertellen. Wij willen voorstellen een raadsbrede commissie op te richten, die nadenkt over dit vraagstuk.

Wij willen dat de Houtenaar hier ook over de komst van statushouders mee kan praten en vragen het College de burgers in Houten hierover mee te laten meepraten. Het huisvesten en integreren van statushouders heeft consequenties voor Houtenaren. Er zijn veel vragen. Wees duidelijk als gemeente wat je wilt doen voor statushouders, zodat duidelijk is wat mensen kunnen verwachten. En luister dan goed.

Wij zijn geen voorstander van een AZC, zoals het COA die nu voorstaat. Grootschalige opvang van asielzoekers. Er ligt geen vraag van het COA, om mee te beginnen. Dus waarom moeten wij hier proactief op acteren? Vooralsnog voldoet Houten niet aan de eisen van het COA.

Wij hebben ons ook afgevraagd waarom zouden wij in Houten een AZC moeten starten? Wij moeten uitkijken dat emotie een te zware rol gaat spelen. Even nuchter nadenken. Is Houten nu een uitermate geschikte locatie voor een AZC? Wij denken van niet. Krimpgebieden zijn een veel logischere locatie. Een voorbeeld uit Italië is inspirerend waar ze compleet nieuw leven in een dorp hebben geblazen door de komst van asielzoekers. Wij hebben ook niet zoveel geschikte gebouwen beschikbaar. Dus nogmaals is Houten wel zo’n logische keuze?

Daarnaast zijn wij geen voorstander van een klassieke opzet van een AZC. Het AD zette recent een aantal problemen/ risico op een rij: kwetsbaarheid van vrouwen, onzekerheid over de toekomst, rascisme, criminele activiteiten, jonge mannen en veel hormonen, grote verschillen tussen groepen, religieuze spanningen, verveling. Dat is nogal wat. Mensen moeten wat te doen hebben. Het is daarom de vraag of je wel een klassiek AZC op moeten zetten. Maar het COA biedt op dit moment geen andere smaken.

Zolang het COA geen ruimte voor iets anders biedt dan de huidige opzet van een AZC of ietsje kleiner, dan hoeft van de SGP geen onderzoek gedaan te worden naar realisering van een AZC. Komt er wel een vraag van het COA voor een AZC met een andere mogelijkheden. Geen AZC zonder goed participatie traject met burgers. Dus dan moet er eerst draagvlak in Houten zijn.

 

Pascal Ooms

Raadslid SGP Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter