Inbreng SGP raadsvergadering 12 maart 2019 inzake windpark Houten

 In Nieuws

Er staat hier een raadslid met gemengde gevoelens en ik zal u vertellen waarom.
In de eerste plaats moet mij van het hart, dat ik moeite heb met het feit dat wij niet de documentatie hebben om vast te stellen of voldaan is aan de maatwerk voorschriften in de periode 2015-2018. Als wij hier met elkaar willen afspreken dat wij terug willen keren naar de maatwerk voorschriften, (beslispunt 2 raadsvoorstel), dan vindt de SGP dat wij moeten kunnen controleren of Eneco hier wel aan voldoet. Wethouder kunt u bevestigen dat op basis van de SCADA data voldaan is aan de maatwerk voorschriften van 2015-2018?

Dan vervolg ik mijn verhaal, nogmaals met gemengde gevoelens. In 2013 worden drie windmolens geplaatst langs het Amsterdam Rijnkanaal. Gevoed door bezorgdheid van omwonenden, stellen Eneco, Uwind, en de gemeente heel strenge eisen aan geluid, slagschaduw, strenger dan wettelijk is vereist. Maar vanaf het begin is er gedoe over of aan de maatwerkvoorschriften wordt voldaan. In 2015 word een zeer kritisch, maar gedegen rapport van de universiteit Utrecht gepresenteerd. Het rapport plaatst kritische kanttekeningen onder andere van communicatie van Eneco en gemeente Houten en over de handhaving van de maatwerkvoorschriften. Maar het rapport geeft ook aan dat het vertrouwen in diverse instellingen, waaronder de gemeente Houten bijzonder laag is.

De raad reageert op 24 november 2015 door het College opdracht te geven, om met omwonenden, Eneco, RUD en interne organisatie een dialoog op te starten. Doel hiervan is onder andere de geluidsoverlast naar een acceptabel niveau terug te brengen, transparante communicatie te bevorderen, en dat binnen drie maanden.
1,5 jaar later, wanneer dialoog feitelijk is mislukt, stemt de raad in met een proef voor een ander draairegime. De proef in 2018 mislukt. Het stillere nachtregime, levert geen voldoende reductie van geluidsoverlast op. En overdag komt er wel meer geluid op de omwonenden af. De plaatsing van uilenveren heeft blijkbaar ook weinig opgeleverd. En na meer dan drie jaar is de bromtoon nog steeds niet opgelost.

Er is een ding wat in mijn ogen wel slaagt: het RUD slaagt erin veel transparanter te communiceren, wat zich vertaald in een significant hogere score in belevingsonderzoek in het vertrouwen van omwonenden in de RUD. Complimenten hiervoor.

Het College stelt nu in het voorliggende evaluatierapport voor om de evaluatie af te ronden en de maatwerkvoorschriften in stand te houden. Dit bevredigd de SGP niet. Wij ontkennen niet dat er serieuze pogingen gedaan zijn om tot reductie van geluidsoverlast te komen en meer vertrouwen in de betrokken instellingen. Ook weten wij nu meer dan in 2015. Maar tot onze grote verbazing is de bromtoon er nog steeds en het vertrouwen in de gemeente Houten is onverminderd laag.
En daar komt nog eens bij dat niet duidelijk is of op basis van de SCADA data wel aan de maatwerk voorschriften is voldaan in 2015-2018.
Bottomline was de inzet van de raad in 2015 om te komen tot een acceptabel niveau van geluidsoverlast en hiervoor indicatoren af te spelen. Maar er is sinds 2015 feitelijk niets veranderd. Wat dan zeker niet helpt is een voorstel van Eneco om de maatwerkvoorschriften dan maar af te schaffen.

In het raadsvoorstel wordt gevraagd om in te stemmen met de conclusie dat de proef mislukt is. Geen probleem. In de tweede plaats wordt gevraagd om terug te keren naar het oude draairegime met de maatwerk voorschriften. Voor de SGP voelt dat als: dit is een voorstel om terug te keren naar 2015, toen de universiteit Utrecht constateerde dat de bewoners niet de maximale bescherming kregen.

In dialoog met omwonende hebben Eneco, de gemeente en omwonenden in 2016 opties verkend, die zeg maar het meest in het midden lagen. Als wij als raad de bescherming tegen overlast van bewoners echt serieus nemen, dan gaan wij nu verder de bespreking of nemen van maatregelen. Denk hierbij aan: vervolg mediation, isolatie van deel van woningen en/of stilleggen van molens tijdens nachtelijke uren. Maar wij willen het zelf niet invullen. Wij willen het College vragen of zij bereid is te kijken naar aanvullende maatregelen. Ik dien hiertoe een amendement in.

Pascal Ooms
Raadslid SGP Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter