Initiatief tot debat over samenwerking in de Kromme Rijn

 In Schriftelijke vragen

Onderwerp: Kromme Rijn Gordel

Nr. 2007-030

Aan de commissie Bestuur
Houten, 1 maart 2007


Beslispunten:

Een opiniërende discussie voeren over de samenwerking binnen de Kromme Rijn Gordel en de vermeende herindeling in het onderhavige gebied.


Inleiding:


De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft onlangs in verschillende debatten uitlatingen gedaan over samenwerking binnen de Kromme Rijn Gordel (KRG). Aanleiding tot deze debatten waren notities van het college inzake de Kadernota intergemeentelijke samenwerking. In deze debatten, waarvan ook in geschreven media verslag is gedaan, zijn veronderstellingen gedaan over samenwerking en herindeling(en) binnen het onderhavige gebied. De gemeente Houten is betrokken in deze debatten. Om die reden stelt de SGP-fractie voor een opiniërende discussie te voeren over deze issues om als raad(s)(commissie), evenals Wijk bij Duurstede, richting te geven aan ontwikkelingen op dit terrein en duidelijkheid te verschaffen aan onze buurgemeenten. Om inhoud te geven aan het debat zijn stellingen geformuleerd die als handvat kunnen dienen voor de opiniërende bijdrage. Het seniorenconvent heeft ingestemd met de opiniërende discussie en heeft de SGP-fractie gevraagd duidelijkheid te geven over de gevraagde opinies.


Beoogd effect:

De positie van de gemeente Houten markeren in deze discussie en duidelijkheid geven naar onze buurgemeenten en eventueel de provincie over onze inzet bij samenwerking en vermeende herindeling.

Argumenten en stellingen:
A. Gemeente Houten kan positief zijn omtrent de ontwikkelingen betreffende de samenwerking binnen de KRG. Vooral met het op de kaart zetten van Vitaal Platteland. Naast de samenwerking binnen de KRG heeft de Gemeente Houten een samenwerking, onder andere op het gebied van bedrijfsvoering, binnen de Lekstroomregio. Deze verloopt redelijk stroef terwijl er vanuit de KRG juist op dit terrein aansluiting wordt gezocht.

Stelling 1
De samenwerking binnen Lekstroom op het gebied van bedrijfsvoering waar mogelijk af te bouwen en te intensiveren binnen KRG.

B. Vanuit de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede zijn vragen gesteld over welk belang Houten en Bunnik hebben om vanuit de positie van Bunnik en Houten samen te werken. Ook is de vraag opgeroepen of dit een voorsorteren is op een eventuele herindeling.


Stelling 2

Uit te spreken dat om eerdergenoemde redenen onder A. Gemeente Houten belangstelling heeft om de samenwerking binnen de KRG te intensiveren.

C. Aan de vraagstelling onder B. werd gekoppeld de veronderstelling dat er meer aan de hand is dan samenwerking. Zowel de raad van Wijk bij Duurstede als de SGP-fractie uit Houten vangt signalen op vanuit het provinciehuis dat een herindeling (op termijn) onvermijdelijk is. De burgemeester van Wijk bij Duurstede heeft aangegeven dat dit vooralsnog alleen voor Bunnik geldt.


Stelling 3.

De gemeente Houten spreekt zich uit tegen een herindeling binnen de KRG, althans daar waar men Houten in dit proces wil betrekken


Financiën:

Niet van toepassing


Communicatie:

De Gemeente Wijk bij Duurstede, Bunnik en de provincie Utrecht op de hoogte stellen van de uitkomsten van de bijdragen uit de opiniërende discussie dan wel het vervolg daarop.


Gijs van Leeuwen
Fractievoorzitter SGP

Bijlagen die voor u ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze:

Meegezonden bijlagen bij dit voorstel:

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter