Initiatiefvoorstel AED – Achtergrond

 In Initiatiefvoorstellen

Recent werd een commissielid van de SGP op één van onze bedrijventerreinen geconfronteerd met een acute vraag om hulp te bieden bij een werknemer die een hartstilstand had gekregen. Op dat moment werd door diverse mensen de bedrijven langs gegaan of men, op welke wijze dan ook, hulp kon bieden. Dit was de aanleiding voor onze fractie om te bezien of er geen middelen zijn om adequaat hulp te kunnen verlenen voordat de ambulance ter plaatse is. Ook een gesprek met wethouder Strien leverde ons informatie op die ons op het spoor zette om in Houten met initiatieven te komen om bij een acute hulpvraag bij een hartstilstand, hulp te kunnen verlenen. In sommige gemeenten is hier reeds concreet invulling aangegeven door de inzet van zogenaamde Automatische Externe Defibrillatoren AED. De AED is een klein handzaam kastje waarmee het stilstaande hart weer op gang kan worden gebracht. Waarom een AED? Mensen met een hartstilstand moeten altijd zo snel mogelijk worden behandeld om het overlevingspercentage te vergroten. Door reanimatie en het gebruik van een AED vergroot het overlevingpercentage met 40-50%.Gebleken is dat op sommige plekken in Houten men reeds over zo’n apparaat beschikt maar dat de omgeving daar niet altijd van weet. In dit kader zou het wenselijk zijn te inventariseren wie en waar men een dergelijk apparaat voorhanden heeft, waarop de gemeente aanvullend kan acteren. Vervolgens zou uiteraard kenbaar gemaakt moeten worden waar een dergelijke voorziening aanwezig is. Van belang is deze apparaten in te kunnen zetten in die gebieden in het publieke domein waar veel mensen samenkomen.  Uitgaande van dat criterium en volgens een groeimodel zou in onze gemeente (inclusief de kleine kernen) gestart kunnen worden met 8 AED’s: (nog nader te bepalen)

Doelstelling

aanvullend op de bestaande huisartsenartsen- en ambulancezorg hulp bieden aan slachtoffers met een hartstilstand in het publiek domein (o.a. op de openbare weg, tijdens evenementen en in openbaar toegankelijke gebouwen). Van belang is eerst een inventarisatie en een enquête te houden over de aanwezigheid en wenselijk van AED’s. De gemeente creëert een aanvulling op datgene wat er al is en nodigt partijen uit hierin te participeren.

Portefeuillehouder: Ton Strien

Organisatieonderdeel: Welzijn/volksgezondheid

personele consequenties: Fte per week

Financiële consequenties:

(Klik op de foto voor een vergroting)

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter