Initiatiefvoorstel AED – Begeleidende brief

 In Initiatiefvoorstellen

Met deze brief willen wij uw aandacht vragen voor de ontwikkelingen en toepassingen rondom de Automatische Externe Defibrillator (AED). De AED is een klein en handzaam apparaat waarmee de overlevingskans na een hartstilstand aanzienlijk wordt vergroot.

In Nederland worden ieder jaar ongeveer 15.000 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand. In een dergelijke situatie telt iedere seconde: de bloedcirculatie komt stil te liggen en wanneer niet direct hulp wordt geboden, komt het slachtoffer te overlijden. Hartmassage en beademing zijn de eerste en de meest eenvoudige vormen van hulp die geboden kunnen worden. Deze handelingen vertragen het ontstaan van schade aan hart en hersenen, maar leiden in het algemeen niet tot herstel van de bloedcirculatie.

Wanneer het hart nog maar enkele minuten stilstaat, is de kans groot dat het slachtoffer met een of meer elektrische schokken gered kan worden. Alle ambulances in de regio zijn uitgerust met daartoe geschikte apparatuur. De bemanning van de ambulance heeft de benodigde kennis om een elektrische schok toe te dienen en een circulatiestilstand te behandelen.

Hoewel de ambulancehulpverlening in Nederland professioneel en goed georganiseerd is, zal een ambulance over het algemeen niet onmiddellijk ter plaatse kunnen zijn. Dit kan enige tijd duren, wat voor een slachtoffer van een hartstilstand vaak het verschil tussen leven en dood betekent. De Automatische Externe Defibrillator (AED) is een relatief nieuwe medisch-technische ontwikkeling. Dit apparaat maakt het mogelijk slachtoffers veilig, snel en efficiënt een elektrische schok toe te dienen in afwachting van de komst van de ambulance.

De overlevingskans wordt bij toepassing van een AED aanzienlijk vergroot. Mede hierdoor vindt de Gezondheidsraad dat het aanbeveling verdient ons land vertrouwd te maken met de AED. Zij adviseert de overheid een aanmoedigende houding aan te nemen ten aanzien van het gebruik.

In landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is dankzij een breed publiekelijk gebruik inmiddels veel ervaring opgedaan met deze apparatuur. Naar verwachting zal ook in Nederland de AED binnen afzienbare termijn in bedrijven, openbare gelegenheden (zoals zwembaden, stadions, sportaccommodaties, winkelcentra, stations etc.) en hulpverleningsdiensten een plaats verwerven naast de gebruikelijke voorzieningen voor eerstehulpverlening. Hiertoe zijn al diverse initiatieven genomen, zo ook in de gemeente Houten. In principe heeft de gemeente besloten minimaal 8 AED’s aan te schaffen.

Om een beeld te krijgen van de situatie ten aanzien van AED’s binnen de gemeente Houten voeren wij een inventarisatie uit onder bedrijven, instanties en verenigingen. Op die manier gaan wij na of er al AED’s binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn en welke organisaties hebben besloten deze aan te schaffen. Er wordt gestreefd naar een evenredige spreiding van AED’s over de gehele gemeente. Overigens betreft het hier AED’s die worden ingezet in het publieke domein: op straat, in openbare gebouwen, tijdens evenementen et cetera.

Voor deze inventarisatie hebben wij uw hulp nodig. Wilt u de bijgevoegde enquête invullen en het formulier vóór 1 maart 2006 retourneren in de meegezonden antwoordenvelop?

Heeft u vragen of opmerkingen over de enquête of wilt u meer informatie over AED’s, dan kunt u contact opnemen met de heer/mevrouw …………………………

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter