Initiatiefvoorstel Veiligheidsbeleid

 In Initiatiefvoorstellen

Betreft: initiatief tot het instellen van een: meldpunt Overlast en Vandalisme.

Zeshonderdzesentachtig bekeuringen op een blauwe vrijdag. Gemeten aan dat aantal moet de dag een succes zijn geweest en bovendien commercieel interessant. Houten in de ban van normen en waarden repressief gecontroleerd door Hermandad. Zelfs mijn vrouw werd, zo maar net het erf verlaten, (ja dat zelfs) op de Fortweg staande gehouden. Om te blazen. Maar zij moest onze dappere veldwachter teleurstellen: ach meneer wat jammer nou, mijn man was er niet en nu heb ik ons gezamenlijke wijntje gemist. Maar enfin, ondanks en dankzij dat een dergelijke actie zowel negatieve als positieve geluiden achterlaat leidt het geen twijfel dat de SGP de aandacht van onze sterke arm voor Houten kan waarderen. Eigenlijk moet het elke dag blauw zijn.
Wij willen onze burgemeester complimenteren met zijn inzet voor veiligheid. Dat mag ook geschreven worden. Het blijft dus niet alleen bij een plan op papier, nee in de praktijk (en daar gaat het tenslotte om) zien we positieve ontwikkelingen. Maar Houten doet meer.
Wij gaan op bezoek in de kerkdorpen, houden wijkschouwen, richten wijkgezicht werken in, houden succesvolle keetgesprekken, het kan niet op. Prima. Mede vanwege onze uitingen naar buiten en onze activiteiten naar de burgers merken wij dat we een adequate 24uurs instelling missen (naast de politie) waar men ‘het verhaal kwijt kan’. Waar men laagdrempelig klachten kan deponeren. Om een paar voorbeelden te noemen: het samenscholen van jongeren hetgeen soms gepaard gaat men overlast, het crossen met scooters, het dealen, het achterlaten van afval etc.
Wij merken daarnaast een bepaalde moeheid in het doen van aangifte. Zelf ben ik er na het jatten van de eerste fiets (de teller staat inmiddels op 3) ook mee opgehouden. De SGP constateert dat we informatie missen doordat burgers geen aangifte meer doen of de politie niet meer belt omdat de politie te laat arriveert of er geen oplossing geboden wordt of kan worden.
Sinds enige tijd hebben wij op goed initiatief van onze politieke medebroeders en zuster binnen de kring van Houtens Belang een irritatielijn. Prima initiatief want daar is behoefte aan. Echter een dergelijke lijn zou professioneel in de Houtense organisatie moeten worden ingebed. Ook dusdanig dat we er politiek iets mee kunnen. Niets ten kwade van HB maar dit is toch een goed bedoeld eigen initiatief waarop wij geen recht hebben om HB ter verantwoording te roepen. En dat laatste wil de SGP-fractie. Wij willen een officieel kanaal waarop wij acties vragen van college dan wel derden die daar bij betrokken kunnen zijn of worden. Denk aan WBV-en politie, stichting Enter etc. De SGP constateert een te grote versnippering in het melden van overlast en vandalisme. Wij onderscheiden nu: vaak éénmalige of periodieke activiteiten van politiek en politie (wijkschouw, keetgesprekken) , wijkgericht werken, meldpunt Openbare werken, irritatielijn en natuurlijk gewoon het nummer van de politie.
Ergo: de SGP wil u tijdens de begrotingsraad een initiatief voorleggen om te komen tot een meldpunt Overlast en vandalisme.
Het door ons voorgestelde meldpunt dient geenszins als vervanger van de aangifteprocedure bij de politie. Het heeft een andere functie. Wanneer overlast en vandalisme zoveel mogelijk gemeld worden krijgen we een beter zicht op de omvang van het problemen op vandalisme- en overlastgevoelige locaties, waardoor doelgerichte acties van de gemeente of politie mogelijk worden. Mogelijk zou het meldpunt wel faciliterend kunnen werken voor het doen van aangifte. Het meldpunt dient derhalve zo laagdrempelig als mogelijk te zijn. Het dient zowel schriftelijk, telefonisch als per e-mail bereikbaar te zijn. Ook anonieme meldingen dienen mogelijk te zijn. Het valt daarbij te overwegen om periodiek hiervan verlag te doen in de media over de omvang en aard van de meldingen.
Wij zien dit meldpunt dan ook meer dan een opschaling van het meldpunt openbare werken. De SGP wil niet (en voorziet ook niet) een ingrijpende wijziging van het veiligheidbeleid maar meer een integratie en samenvoeging van delen. Vooral in onze communicatie naar buiten moet duidelijk zijn welke klachten men daar kwijt kan en vooral ook inzetten op de laagdrempeligheid. Zo komen we echt te weten waar de problemen spelen. Wat is mooier om te horen van de burgers dat er telkenmale op een bepaald tijdstip en plaats gedeald wordt of met scooters wordt gescheurd of op schoolpleinen verkeerde dingen worden gedaan, lantarenpalen worden uitgetrapt, graffiti wordt ‘neergezet’. Door de melding kan gerichte inzet gepleegd worden (BV (wijk)politie (scooterteam), St. Enter, gemeente en onderwijs etc. ) Of wanneer er voor de zoveelste keer een spoor van herrie en vernieling door het oude dorp trekt na het uitgaan van bepaalde etablissementen. De burgers zijn immers de oren en de ogen van de samenleving.
Het meldpunt overlast en vandalisme: een middel dus om politie, hulpverleners in het algemeen en de gemeente in het bijzonder te helpen. Inzicht te geven waar en wat er gebeurt en hoe vaak. Zijn het trends of incidenten? Kunnen we er beleid op zetten en wie gaat dat dan doen.
Wij zullen met voorstellen komen tijdens de begrotingsraad om uiteindelijk het college te vragen dit initiatief uit te werken en in te bedden in de organisatie.
Ik vraag u nu reeds om uw gedachten over dit initiatief te laten gaan. Heeft u ideeën die aanvullend, vervangend of anderszins tot een nog beter initiatief kunnen leiden laat het me weten. Samen sterk voor onze inwoners. Daar doen we het voor.

Dank en groet.

Gijs van Leeuwen
Fractievoorzitter SGP

16 oktober 2003

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter