Initiatiefvoorstel Zalmsnip

 In Initiatiefvoorstellen

Houten, 11 januari 2005

Aan de voorzitters van de
politieke fracties in Houten.

Onderwerp: uitkering Zalmsnip 2005.

Geachte collega’s,

Zoals bekend is er landelijk discussie ontstaan over de mogelijkheid om de zogenaamde Zalmsnip uit te keren. Dat was vroeger een uitkering van ƒ 100,– per huishouden en bedraagt in de huidige munteenheid € 45,38. Deze uitkering van het rijk, in het kader van de lokale lastenverlichting, zou met ingang van 1 januari 2005 vervallen. Blijkens publicaties is het rijk evenwel te laat geweest met de officiële bekendmaking daarvan. Derhalve is uitkering in januari 2005 nog mogelijk. Volgens het laatste nieuws staat het rijk mogelijk niet garant voor het feit dat zij ook daadwerkelijk de financiële middelen daarvoor aan de gemeente ter beschikking stellen. Dat laat onverlet dat de gemeente wel tot uitkering kan en mag overgaan. Blijkens het bericht daarover in het U.N. van 11 januari sluit de woordvoerder van de gemeente Houten, de heer Pater, niet uit dat er mogelijkheden zijn om dit extraatje alsnog uit te keren. Volgens hem wacht de gemeente het advies af van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wij willen, mede gelet op deze uitspraak, de mogelijkheid om de Zalmsnip deze maand alsnog uit te keren, van harte ondersteunen. Het lijkt ons goed om dit signaal als raad over te brengen aan het college. Gelet op de actualiteit en de urgentie van deze kwestie stellen wij u voor om deze zaak in de eerstvolgende raadscommissie Bestuur van donderdag 27 januari a.s. te agenderen. Wij hopen van harte dat u het met deze agendering eens kunt zijn. Voor de eventuele dekking van deze eenmalige uitgaaf, als het rijk inderdaad geen enkele financiële compensatie biedt, denken wij aan de inzet van de vorig jaar ontvangen extra dividenduitkering van ruim € 0,6 mln van het Gasbedrijf (G.C.N). Volgens onze globale berekening moet dat voldoende zijn. (Geld van de inwoners voor de inwoners dus.)
Uiteraard kunnen we in de commissievergadering tot nadere afspraken komen.
Houten kent, zoals u weet, vrij hoge woonlasten. Vooral ook daarom roepen wij u op om via dit extraatje deze lasten enigszins te verlichten het komend jaar. Gelet ook op het gegeven dat dit jaar de koopkracht van veel van onze inwoners verder zal verslechteren, lijkt het ons een goede zaak om daar als gemeente iets aan te doen. Wij rekenen (graag) op uw steun in deze.

Hoogachtend en met collegiale groet,

Gijs van Leeuwen, fractievoorzitter S.G.P.
Gerard Zandbergen, Fractie Zandbergen.

P.S.
een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan de voorzitter van de raadscommissie Bestuur en aan het college van burgemeester en wethouders.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter