Inkomensregelingen

 In Nieuws

In het bijbelboek Spreuken lees ik de tekst: ‘wie de geringe onderdrukt, smaadt Zijn Maker (met hoofdletter), maar wie zich over de arme ontfermt eert God’. Een krachtige oproep om om te kijken naar armen mensen. Een oproep in eerste plaats naar ons allen. Behandel arme mensen met respect. In het Rekenkamer rapport staat zelfs een kleine vermaning naar ons toe: gebruik geen stigmatiserend jargon voor arme mensen. Oftewel spreekt over mensen met een klein inkomen of vermogen. Respect dus. Aan de andere kant is de Bijbelse oproep om om te kijken naar deze mensen, want daar eren wij God mee. Wij zien deze tekst in eerste plaats van toepassing voor ons allen. Zien wij bijvoorbeeld de mensen die nu zwaar getroffen zijn in hun inkomsten door de COVID-19 maatregelen? Wij eren God als wij naar deze mensen omzien, omdat wij geloven dat God ook deze mensen gemaakt heeft. Een goede en rechtvaardige regeling voor mensen met een laag inkomen of vermogen, is wat de SGP betreft een kerntaak van de overheid. Dat neemt overigens niet weg dat wij ons zorgen maken over dat er steeds meer Nederlanders een pas leefbaar inkomen hebben, als zij een toeslag van overheid krijgen, maar dat even terzijde.

Wij zien het als een dure plicht om een zo’n goed en rechtvaardige mogelijke regeling in te richten voor mensen met een laag inkomen of vermogen. Niet alleen voor de mensen die het betreft, maar ook voor de toekomstige generaties. Uit studies is gewoon bekend, dat bijvoorbeeld kinderen van mensen met een uitkering ook vaker zelf in een uitkering komen. Een laag inkomen kan blijkbaar wordt doorgegeven.

Een eerste zaak die wij ons aantrekken, is dat wij zorgvuldiger met privacy gegevens kunnen omgaan, en dat er allerlei slordigheden in de regelingen staan. De wethouder heeft aangeven een toets te willen doen op privacy gegevens. Wij willen oproepen dit snel te doen. En daarom steunen wij ook de motie van D66 omtrent privacy controle. Maar ook de slordigheden in de regelingen verdienen aandacht.

Het stoort ons dat wij de effectiviteit van de regeling niet kunnen vaststellen. De vorige wethouder vond onderzoek te duur. Wij zijn blij met de concrete aanbevelingen van de Rekenkamer tot narratief onderzoek, en de omarming van het College hiervan. Vraag aan de wethouder is wanneer de gemeente hiermee een start hoopt te maken?

Tenslotte, de oproep tot meer eenduidigheid, meer integratie en eenvoud in de regelingen. Wij hebben als SGP al jaren geroepen tot wijzigingen van het woud aan regelingen. Zelfs experts vinden het lastig om alle regelingen te doorgronden, en hier ook gebruik van te maken. In het verleden bleek ook dat de meeste mensen met een beperkt inkomen of vermogen, ook niet gebruik maken van alle mogelijkheden die er zijn. Ik zou zeggen natuurlijk niet, als experts het zelfs moeilijk vinden? Herijking van de regeling staat daarom hoog op onze wensenlijst. Wij willen niet nog langer wachten. De wethouder staat niet onwelwillend tegenover herijking, en wil ook onderzoek doen naar een integraliteitstoets. De wethouder noemt invoering van een integraliteitstoets ambitieus. De Rekenkamer zegt dat het goed past bij het sociale gezicht van Houten, plus het feit dat Houten altijd ambitieus is. De SGP wil ambitieus zijn, vanuit de motivatie, zoals ik die eerder benoemde: ‘wie zich over de arme ontfermt eert God’.

Wij hebben meegedacht met een voorliggende motie onder leiding van de PVDA over herijking en steunen deze graag. Wij sluiten ons aan bij hun toelichting.

Pascal Ooms

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

dossiers