Koester en bescherm het Oude Dorp!

 In Nieuws

Onderstaande spreektekst is uitgesproken bij de behandeling van de Ontwikkelvisie Oude Dorp op 25 januari 2022.

Oude Dorp

Op 5 september 2019 bood ik toenmalig verantwoordeiljk wethouder Herman Geerdes het zogeheten ‘Vaasje van Rutte aan’. Weet u wel, dat mooie blauw-witte vaasje. Maar, je moet er ook voorzichtig mee omgaan, anders gaat stuk. Zo gaf ik hem de boodschap mee: ga met wijsheid en voorzichtigheid om met het Oude Dorp. En de vraag is natuurlijk of dat vaasje na het aannemen van deze visie nog heel is. Wat mij betreft wel, maar als we niet oppassen knapt het alsnog.

De reden dat het Oude Dorp bij zovelen zo geliefd is, is omdat het karakter al die jaren door behouden is. Er is zeer terughoudend en voorzichtig omgegaan met nieuwe toevoegingen. En terecht. Voor het Oude Dorp geldt namelijk, wat je weggeeft krijg je nooit meer terug. De heer Herman Steenman omschrijft dat ook mooi en met veel gevoel in het document dat hij de gehele gemeenteraad toestuurde.

Beschermd dorpsgezicht

Het is dáárom dat we als SGP-Houten steeds zo hameren op het beschermen van het dorpsgezicht. Waar je trots op bent, dat bescherm je, dat koester je. Hamvraag daarbij is: biedt de beleidslijn voldoende houvast? Wij denken van niet. Daarom een motie om het dorpsgezicht nog beter te beschermen.

Financien/De Grund

Eerder maakten wij een groot punt over de enorme overschrijdingen van de financiën voor deze visie. Wij gaan ervan uit dat dit niet verder uit de perken is gelopen. Graag een reactie daarop van de wethouder. Nu zitten we dus met een te dure visie, en dat gaat betaald worden uit de grondopbrengsten van de Grund. Maar van die grond is ook gezegd: er moeten betaalbare ouderenwoningen op komen. Is dat nog mogelijk wethouder? En wat verstaat u in dezen onder betaalbaar?

Supermarkt

Ook deze ronde is de supermarkt natuurlijk weer een belangrijk bespreekpunt. Wij gunnen ondernemers de ruimte om te ondernemen. Maar bij het al zo krappe Oude Dorp moet wel gekeken worden wat reëel en haalbaar is. En dan zien we forse uitbreidingsplannen, die tot meer verkeersproblematiek zullen leiden. Terwijl we het juist verkeersveiliger willen. Het verzorgingsgebied is onevenredig groot in het onderliggende onderzoek, en ik kan maar niet geloven dat deze zo succesvolle onderneming ten onder gaat als er geen uitbreiding komt. Het kan niet zo zijn dat de AH als een soort pacman z’n uitbreidingen bij elkaar eet. Van buurtsuper naar Pacman. Bovendien is het Oude Dorp ook van de inwoners in de wijk wonen. Laten we met hen samen kijken waar draagvlak voor is als de plannen concreter zijn. Daarover een motie voor een draagvlakpeiling.

Dan de verkeersveiligheid

Wat er ook zal veranderen op het Oude Dorp, de verkeersveiligheid voor bewoners en bezoekers moet natuurlijk voorop staan. Het kan niet zo zijn dat we onveilige situaties gaan verplaatsen of zelfs verergeren. Op complexe verkeerskundige kaarten zijn het routes met kleurtjes en pijlen. Maar in het echt leven wonen er Houtenaren in die straten, al dan niet met kinderen. Ook zij hebben recht op een veilige en leefbare omgeving als het gaat om verkeersveiligheid. Om dat te waarborgen dienen wij een motie in over verbeteren verkeersveiligheid als voorwaarde.

Gemeenschappelijke ruimte

Ook vinden we dat er in de visie teveel vrijblijvendheid zit over het realiseren van een gemeenschappelijke ruimte, een sociaal-culturele invulling. Dat er hard gezocht wordt geloof ik, maar de uitkomst kan niet zijn dat zo’n ruimte er niet komt op het Oude Dorp. Ook daarom een motie: geen vrijblijvendheid over het realiseren van een gemeenschappelijke ruimte.

KNA/De Grund

Verder moet er uiteraard een goede oplossing gevonden worden voor KNA, en tot die tijd gaan zij niet uit de Grund. In de vorige raad over de visie Oude Dorp werd al een voorstel aangenomen van SGP-Houten over het betrekken van omwonenden bij de plannen voor de Grund, daar zijn we blij mee. In het rondetafelgesprek zei de wethouder dat hij hun wensen ‘onder de arm’ meeneemt. Wat bedoelt hij daarmee? Dat geeft nog onzekerheid, wordt het wel echt serieus genomen?

Voorzitter, al met al, een verbeterde visie, complimenten aan de ambtenaren en wethouder daarvoor, maar de SGP wil nog diverse verdere aanscherpingen.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter