Meer lokaal eigenaarschap zonnevelden dankzij SGP-initiatief

 In Initiatiefvoorstellen, Nieuws

De gemeenteraad van Houten heeft 8 juli jl. besloten 55 ha vrij te geven voor zonnevelden. Initiatieven worden beoordeeld op basis van zevental criteria, zoals hoe de omgeving betrokkenheid bij het initiatief, of Houtenaren mee kunnen profiteren, en of bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met weidevogels en biodiversiteit.

 

Een meerderheid van de raad besloot onder aanvoering van de SGP de criteria aan te passen. In de eerste plaats wordt nu gestreefd naar 100% lokaal eigenaarschap van initiatieven. In de tweede plaats krijgen lokale energie coöperaties, die voor 100% worden gefinancierd door Houtenaren, het maximale aantal punten (15) op het aspect financiële deelname. Hiermee krijgen zij een kleine voorsprong op andere initiatieven.

 

Naast lokaal eigenaarschap werd ook een amendement van GL en SGP aangenomen voor bescherming van weidevogels, omdat een aantal gebieden voor weidevogels niet opgenomen waren in het kader. De SGP steunde ook een amendement van de ChristenUnie waarbij initiatiefnemers verplicht worden om bij realisatie van een zonneveld rekening te houden met bodemgezondheid, gedurende de gehele periode van het gebruik van een zonneveld.

Noodzakelijke kwaad

SGP-Houten is niet onverdeeld enthousiast over zonnevelden. Vruchtbare grond wordt gebruikt voor zonnevelden. Samen met windmolens dreigt een ‘industrialisatie’ van het platteland. SGP-Houten hoopt dat technische innovatie nieuwe windparken en zonnevelden in de toekomst zullen leiden tot een substantieel minder groot ruimtebeslag in het buitengebied, of dat bijvoorbeeld dat daken voldoende zullen zijn voor energie opwekking.

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

windmolens