Mondeling doorvragen over de enquête Schalkwijk

 In Top3

SGP-Houten heeft een enquête uitgezet in Schalkwijk, en de resultaten voorgelegd aan het college door middel van schriftelijke vragen. Naast waardering over de beantwoording, hebben wij nog enkele vragen over de beantwoording door het college.

Verkeersveiligheid
Met betrekking tot de verkeersveiligheid. De Jonkheer Ramweg wordt door inwoners van Schalkwijk ervaren als gevaarlijke weg. In de beantwoording van de vragen, stelt het college dat het gevaar niet terug te vinden is in de geregisterde ongevallen. Soms worden er snelheidscontroles gedaan.

Wij hebben de volgende vraag aan het college:
1- Gelukkig zijn er weinig ongevallen, maar je zou in onze ogen ook moeten kijken naar bijna ongevallen, zoals in het bedrijfsleven gedaan wordt. Je zou ook kunnen kijken naar methodieken om verkeersveiligheid te kwantificeren, bijvoorbeeld door de ANWB EuroRAP sterrenmethodiek te gebruiken. Graag de reactie van de wethouder hierop.

Antwoord wethouder:
Het probleem met bijna ongevallen is dat ze niet geregistreerd worden, dat biedt als zodanig dus geen basis. Eurorap is een Europese scoringsmethodiek voor de veiligheid van wegen, maar het heeft voor ons geen toegevoegde waarde boven Duurzaam Veilig; de methodiek die wij gebruiken. De principes van Duurzaam veilig raken al het hele spectrum van weginrichting. Deze methodiek wordt in Nederland breder gebruikt en ook regelmatig verbeterd. Overal waar we iets aanpassen of een weg nieuw aanleggen gebruiken we dit als leidraad. Voor onze verdere acties op de Jhr. Ramweg in Schalkwijk verwijs ik naar de beantwoording van de schriftelijke vragen.

Houten fietsstad
Houten wil in 2028 weer fietsstad van het jaar worden. In Schalkwijk blijken diverse punten gevaarlijk te zijn voor fietsers (kruising Kanaaldijk Zuid en Schalkwijkseweg, Jonkheer Ramweg/Provincialeweg). Het college erkent dat. Voor verbetering zijn forse stappen nodig. De gemeente gaat aan de slag met verbetering van de Waalseweg. Dat gaat om slechts de helft van de weg. Niet alles kan tegelijk en het is complex.

De gemeente heeft aangegeven in 2028 Houten weer als fietsstad van het jaar te willen. In Schalkwijk blijken diverse punten gevaarlijk te zijn voor fietsers (kruising Kanaaldijk Zuid en Schalkwijkseweg, Jonkheer Ramweg/Provincialeweg). Dit wordt ook door het college erkend, en er moeten forse stappen gezet worden ter verbetering. De gemeente gaat aan de slag met verbetering van de Waalseweg, maar betreft echter maar de helft van de weg. Het college geeft aan dat niet alles tegelijk kan en dat er sprake is van een zekere complexiteit.

Wij hebben de volgende vraag aan het college:
2- Zou u concreter kunnen aangeven, wat de inwoners van Schalkwijk kunnen verwachten en wat niet?

Antwoord wethouder:
Zoals aangegeven is de aanpak van de aangedragen locaties best complex, vraagt om onderzoek, financiële middelen, ambtelijke capaciteit en een gedegen aanpak. En dat in een tijd van bezuinigingen en veel en grote ambities. Dat is geen quick fix helaas. Voor de Kruising Kanaaldijk-Zuid en Schalkwijkse weg, en die van de Jhr. Ramweg en de Provincialeweg geldt dat deze op het tracé van de mogelijke doorfietsroute naar Culemborg liggen, dat biedt zeker mogelijkheden, en ook subsidie van de provincie. Grote ingrepen staan nu nog niet ingepland, daar zijn op korte termijn geen geld en middelen voor. Wel wil ik bezien of er in de sfeer van belijning of bebording nog mogelijkheden zijn om de situatie op de kruising Kanaaldijk-Zuid/Schalkwijksewegte verduidelijken. En ja, we pakken nu een deel van de Waalsewegaan, maar laten we ook onze zegeningen tellen, daar komt een prachtige nieuwe weg te liggen, waarvan de werkzaamheden recent ook gestart zijn. Verder zal het verbeteren van de verkeersveiligheid vanzelfsprekend ook een onderwerp zijn in de visie buitengebied.

Drugsoverlast
Dan als laatste de beantwoording van onze vraag over veiligheid en drugsoverlast. In het college programma wordt echter wel een passage gewijd aan herbestemmen van schuren, maar het college vind het niet nodig meer om algemene controles te doen, en alleen op signalen te reageren.

Wij hebben de volgende vraag aan het college:
3- Is het niet beter om te voorkomen dan te genezen? En dan denken wij met name aan controle op drugs.

Antwoord wethouder:
Gezien de inleiding op de vraagstelling lijkt het erop dat er ergens een misverstand is ontstaan. Wij doen wel degelijk preventieve controles in het buitengebied. Drugs zijn daarbij ook prioriteit. Natuurlijk moeten we dat doen binnen de beschikbare middelen die daarvoor zijn.

We reageren altijd op signalen die we ontvangen. Die gaan in urgentie vóór op de preventieve controles. U heeft dit onlangs nog gemerkt toen wij na een anonieme melding binnen 2 uur op het betreffende perceel stonden en daar een drugslab in aanbouw aantroffen. Wij blijven inwoners en ondernemers daarom oproepen om bij ons, bij de politie of anoniem te melden.

 

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter