Motie (1) windpark Houten

 In Moties

De Raad,

 

Gehoord de beraadslaging,

 

Overwegende dat

  • de Raad op 24 november 2015 een motie heeft aangenomen, waarin het College werd opgeroepen om in overleg te treden met omwonenden, Eneco, RUD en de interne organisatie van de gemeente;
  • in het raadsdebat 24/11/2015 en in het amendement 085-2015 het evaluatierapport als bouwsteen voor het ontwikkelen van een volgend windpark is geschrapt, waarbij in de toelichting is vermeld dat de overlast van het huidige windpark moet worden verminderd tot een acceptabel niveau;
  • de portefeuillehouder onder leiding van een onafhankelijk procesregisseur een proces op zou staten om het vertrouwen te herstellen en te komen tot een betere handhaving en klachtenhandhaving
  • de wethouder afgelopen 14 maanden in overleg is geweest met een (kerngroep) van omwonenden;
  • in het AD van 17 februari jl. de wethouder aangaf een streep te zetten onder het dossier windpark Houten;
  • omwonenden teleurgesteld zijn over het besluit van de wethouder en van mening zijn dat dit besluit eenzijdig en niet in overleg met omwonenden is genomen.

 

Is van mening dat

  • Het vertrouwen van omwonenden in de gemeente onvoldoende is hersteld;
  • Overlast wel wordt teruggebracht, maar niet tot een acceptabel niveau voor bewoners;
  • Omwonenden niet de maximale bescherming ontvangen en nu buiten spel zijn gezet door het éénzijdige besluit van de wethouder.

Spreekt de raad uit dat

Er momenteel geen sprake kan zijn van sluiting van het dossier windpark Houten. En mediation weer een vervolg moet krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter