Motie 1000 extra woningen

 In Moties
Voorstel: 2008 – 025
Onderwerp: 1000 extra woningen uit de perspectiefnota 2009

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 26 juni 2008

  • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008

Overwegende dat

  • In  beslispunt 6 b van de perspectiefnota 2009 staat dat het college 800.000 euro wil inboeken als gevolg van “een verdere intensivering van het bouwprogramma in bestaand stedelijk gebied inclusief de kleine kernen van circa 1000 woningen”.
  • De Raad in april 2005 (na een zorgvuldig proces met veel inspraak van de inwoners) een besluit heeft genomen over de Ruimtelijke Visie van Houten tot 2015
  • De Raad op dit moment totaal geen inzage heeft welke locaties het college op het oog heeft voor de extra 1000 woningen en dus ook niet kan inschatten welke gevolgen dit met zich mee zal brengen.

Draagt het college op

Eerst met een overzicht te komen van de beoogde locaties en de weg te zetten aantallen voor aanvulling op het bestaande woningbouwprogramma alvorens zowel het aantal woningen te noemen alsmede de extra inkomsten reeds in te boeken zoals opgenomen in de perspectiefnota.

En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting.

Het vele groen in de wijken is één van de kenmerken waarvoor Houten zo wordt gewaardeerd door haar inwoners. De Raad en de bevolking hebben geen inzage welke locaties het college op het oog heeft.

Als de 1000 woningen ten koste gaan van het groen dan zal de Raad zich hierover eerst kaderstellend moeten uitspreken.

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter