Motie (2) windpark Houten

 In Moties

De Raad,

 

Gehoord de beraadslaging,

 

Overwegende dat

  • In het AD van 17 februari jl. de wethouder aangaf een streep te zetten onder het dossier windpark Houten;
  • Omwonenden teleurgesteld zijn over het besluit van de wethouder en van mening zijn dat dit besluit eenzijdig en niet in overleg met omwonenden is genomen
  • De discussie met een bredere groep omwonenden, dan de klankbordgroep, maakt duidelijk dat de bewoners vinden dat nog onvoldoende resultaten zijn geboekt in het terugdringen van de overlast;
  • Bij onvoldoende resultaten de diverse deelnemers van het mediationtraject opnieuw met elkaar om tafel zouden gaan (uitspraak tijdens presentatie avond resultaten mediatontraject);
  • Er draagvlak bij omwonenden lijkt te zijn voor het verplaatsen van de zogenaamde ‘derde paal’, maar dat er onduidelijkheid is over de kosten, over doorlooptijd en procedure. Deze feiten op zich geen reden zijn om de opties niet nader te onderzoeken en uit te werken.

 

Draagt het College op om:

  • Opnieuw in overleg te gaan met een vertegenwoordiging van bewoners over de ontstane situatie. En te kijken hoe de diverse deelnemers van het mediationtraject tot maatregelen kunnen komen om het vertrouwen van de bewoners te herstellen en tot aanvullende maatregelen te komen tegen de overlast;
  • De optie verplaatsen van de ‘derde paal’ als serieuze optie te onderzoeken.
  • En de gemeenteraad over het voornoemde actief te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter