Motie A12 Salto

 In Moties
Voorstel

(in te vullen door raadsgriffie)

Naar aanleiding van agendapunt 2007-073
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 29 januari 2008
Onderwerp: A12 Salto
De Raad overwegende dat

– de raad van de gemeente Houten de gemeenteraad van Bunnik uitgenodigd heeft met concrete en realistische voorstellen te komen voor een precisering van de bestuursovereenkomst.

-de gemeenteraad van Bunnik niet in de gelegenheid is om daar voor deze raadsvergadering (29 januari 2008) gevolg aan te geven

– het voor de gemeenteraad van Bunnik van belang is dat Houten de vertegenwoordiger van Bunnik in Salto steunt om verkeersmaatregelen in Bunnik te treffen om zo de regionale verkeersproblematiek op te kunnen lossen

– het van belang is, om de snelheid in het proces te houden, dat de gemeenteraad van Houten zich op de raadsvergadering van 29 januari uitspreekt over de wens van Bunnik tot ondersteuning van de concretisering van de Bunnikse verkeersproblemen zoals ook in abstracte zin genoemd in de bestuursovereenkomst

– het legitiem is dat Bunnik duidelijkheid eist over de te nemen maatregelen om de verkeersproblemen op te lossen

– het verstandig is dat de vertegenwoordigers van de gemeenten Bunnik en Houten in Salto, in gezamenlijkheid optrekken om de oplossingen van de verkeersproblemen in beide gemeenten te kunnen inbrengen (in Salto-overleg)

Spreekt uit,

dat de raad van de gemeente Houten de vertegenwoordiger van Houten in Salto steunt om samen met Bunnik op te trekken om de verkeersproblemen in Bunnik (binnen Salto) te elimineren zolang er sprake is van een bestuursovereenkomst die uitvoering geeft aan de (voorziene) Rijsbruggerweg-variant en deze de besluitvorming en snelheid van uitvoering van de Houtense aansluiting op de A12 niet in de weg zit en geen extra budget vraagt van de gemeente Houten.

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen (SGP)

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter