Motie aanpak fietsdiefstallen Integraal VeiligheidsPlan

 In Moties
 

Raadsvoorstelnummer: 2015-042

 

 

Onderwerp: Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2016 – 2019

 

 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 2 juli 2015

 

 

De Raad,

 

gehoord de beraadslaging,

 

van oordeel zijnde dat fietsdiefstal onverminderd aanwezig is.

 

roept het college op om de inspanningen tegen fietsendiefstal in de periode 2016-2019
te continueren en op het huidige niveau te houden.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Pascal Ooms

SGP

 

Toelichting:

 

Fiets en Veiligheid was een van de prioriteiten voor het IVP 2011 – 2015. Hiervoor werd een daling van 15% van het aantal fietsdiefstallen als doel gesteld; van 251 fietsdiefstallen in 2010 naar < 214 fietsdiefstallen in 2014. Het werkelijk aantal fietsdiefstallen in 2014 was echter 242. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de doelstelling niet is behaald en dat het aantal fietsdiefstallen onverminderd hoog is.

 

De indieners ervaren dat Houtense inwoners last hebben van deze vorm van criminaliteit. Zeker aangezien de cijfers gebaseerd zijn op politieaangiftes. Omdat de praktijk leert dat veel fietsdiefstallen niet worden aangegeven bij de politie, mag aangenomen worden dat de werkelijke cijfers significant hoger liggen.

 

Gelet op het aantal fietsdiefstallen (kwantitatief) en de zichtbare stijging van het aantal fietsdiefstallen sinds 2013, dient aan het terugdringen van fietsdiefstallen ook in de periode 2016 – 2019 onverminderd prioriteit gegeven te worden.

 

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter