Motie aanpassing beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse) seizoenarbeiders

 In Moties
 

Motie vreemd aan de orde van de dag

Motienummer:

(in te vullen door   griffier tijdens de raadsvergadering)

De   raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 3 juni 2014
Onderwerp:   Aanpassing beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse) seizoenarbeiders

 

De raad, gehoord de beraadslaging,

 

Constaterende   dat:

  • Houten een beleidsnotitie        heeft vastgesteld in 2013 met betrekking tot huisvesting van        (buitenlandse) seizoenarbeiders;
  • deze notitie naar        tevredenheid functioneert;
  • deze notitie niet voorziet in        het inpandig huisvesten van seizoenarbeiders;
  • GroenLinks gevraagd heeft om        nader onderzoek naar huisvesting van seizoenarbeiders.

 

Overwegende   dat:

–         Een delegatie van de raad 17 mei 2014 op werkbezoek is   geweest bij fruit- en pluimveebedrijf Vernooij, en hierbij een verzoek tot inpandige   huisvesting van seizoenarbeiders heeft besproken;

–         Het verzoek tot inpandige huisvestiging van belang kan   zijn voor alle fruittelers in de sector;

–         Het wenselijk is dat seizoenarbeiders goed en veilig   worden gehuisvest;

–         Het mogelijk is met een kleine aanpassing in de   beleidsnotitie te komen tot inpandige huisvesting van seizoenarbeiders;

–         Binnen de kaders van de huidige vergunningverstrekking   voor huisvesting van seizoenarbeiders per bedrijf er geen significante   negatieve maatschappelijke neveneffecten optreden door deze aanpassing.

 

Verzoekt   het College:

 

–         te onderzoeken onder welke voorwaarden inpandige   huisvesting van (buitenlandse) seizoenarbeiders mogelijk is en hoe dit   gehandhaafd kan worden;

–         de raad over de uitkomsten van dit onderzoek te   informeren en een voorstel te doen om de beleidsnotitie huisvestiging van   (buitenlandse) seizoenarbeiders op dit punt aan te passen overeenkomstig de   uitkomsten van dit onderzoek;

en   gaat over tot de orde van de dag;

 

Ondertekening   en naam indiener(s):

 

 

 

Pascal Ooms       Eef   Stiekema

SGP                      VVD

 

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter