Motie ambtelijke inventarisatie aanvullende bezuinigingen

 In Moties
Voorstel Nr.: 2011-047 (gewijzigd)
Onderwerp: Begroting 2012
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 8 november 2011:

 

–   gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 2011-047 (gewijzigd)   tezamen met de Koppelingsbrief d.d. 21 oktober 2011;

–    gehoord de besprekingen in het RTG van 25 oktober 2011;

 

overwegende dat:

  • door maatregelen van het Rijk er ingrijpende besluiten van de raad worden gevraagd;
  • het van belang is dat de raad vanaf het begin wordt meegenomen in de zoektocht naar aanvullende bezuinigingen zoals verwoord in de z.g.n. Koppelingsbrief;
  • het van belang is dat ook de raad zich goed kan voorbereiden op de aanvullende bezuinigingsronde door middel van gesprekken met inwoners, achterban, verenigingen, instellingen, bedrijfsleven etc.;
  • de ambtelijke organisatie bezig is ombuigingsvoorstellen te inventariseren;

 

Verzoekt het college:

deze inventarisatie direct door te geleiden naar de raad zodat procesmatig op dezelfde wijze wordt gehandeld als met de ambtelijke inventarisatie ombuigingsrichtlijnen 2011-2017 in het Overdrachtsdocument maart 2010.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten van 8 november 2011:

 

Ondertekening en naam indiener:

 

 

Gijs van Leeuwen 

SGP                             

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter