Motie Begraafplaats

 In Moties
Voorstel
( in te vullen door de raadsgriffie)

Naar aanleiding van agendapunt GR 05.00415

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 27 september 2005

Onderwerp: Begraafplaats Oud Wulven

De Raad:
Gelet op het eerder gehouden interpellatiedebat, de reactie van o.a. het pastoresconvent en het college en gehoord de besprekingen in de cie Ruimte;

is van mening dat;

de suggesties en opvattingen van de gebruikers waardevol zijn en op basis van de door hun in de praktijk ondervonden ervaringen, verbeteringen moeten worden aangebracht aan de begraafplaats aan de Oud Wulfseweg.

spreekt uit dat

de begraafplaats aan de Ireneweg voorshands als startpunt van de aan te brengen verbeteringen wordt genomen en met de tot nu toe opgedane ervaringen en met inzet van een enquête onder de gebruikers als onder andere de voorlopers, begrafenisondernemers en pastoresconvent zo mogelijk in het 1ste kwartaal van 2006 een voorstel voor te bereiden voor de gemeenteraad ten einde de gewenste en noodzakelijke verbeteringen aan de begraafplaats aan de Oud Wulfseweg te kunnen aanbrengen. In het voor te leggen voorstel zullen de verbeterkosten in principe niet worden verwerkt in de leges.

en gaat over tot de orde van de dag;
 

Ondertekening en naam indiener:
Gijs van Leeuwen (SGP)
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter