Motie Begroting

 In Moties
Voorstel: 2008 – 036
Onderwerp: Begroting
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 4 november 2008

  • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
  • gehoord de inbreng in de RTG’s
Overwegende dat:

  • de ruimtelijke kwaliteit van Houten-(noord)  in het geding is daar waar sprake is van het aanpassen van de bouwhoogte en verdichting zoals genoemd in de startnotitie inbreidings- en verdichtingslocaties.
  • Houten geroemd wordt om de stedelijke structuur en de kwaliteit niet ter discussie staat
  • om die reden Houten een aantrekkelijke woon,- en leefgemeente is en het niet gewenst is dat de kwaliteit wordt aangetast door hoogbouw of verdichting
  • het van belang is dat er ruimte beschikbaar komt om woningen te realiseren die de kwaliteit van Houten continueren
  • het voetbalcomplex van SV Houten als reserve locatie zou kunnen worden aangewend voor woningbouw
  • om die reden in het (derde)voorzieningengebied rekening te houden met een toevoeging van SV Houten
Spreekt uit:

Dat het derde voorzieninggebied voldoende ruimte moeten bieden om ook SV Houten een plek te kunnen geven.

En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting.

De ruimte reservering voor woningen op het voetbalcomplex van SV Houten haalt de druk (aantasting van de Houtense kwaliteit) op Houten-Noord weg. Een bijkomend voordeel is dat we het parkeerprobleem van deze club (vooral zaterdagochtend) kunnen oplossen en de slechte combinatie begraafplaats /voetbalveld kunnen muteren.

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter