Motie Betaalbaar wonen

 In Moties
Voorstel:
(in te vullen door de raadsgriffie)

Naar aanleiding van agendapunt 2005-158

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 15 november 2005

Onderwerp: Begroting 2006/Meerjarenperspectief 2007-2010

De Raad is van mening dat;

Betaalbaar wonen prioriteit heeft. Vooral starters en jongeren maken nauwelijks kansen op de woningmarkt.

spreekt derhalve uit dat

er een onderzoek dient plaats te vinden naar de wenselijkheid en mogelijkheid om het voetbalcomplex Wulven uit te plaatsen naar één van de beide oksels of omgeving en er in het kader van de opdracht om in Houten nog 1000 woningen te bouwen, op onderhavige locatie in te zetten op betaalbare woningbouw.

In het woningbouwconcept wordt voorzien in (betaalbare) levensloopwoningen, starters/jongerenhuisvesting en seniorenwoningen,

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen (SGP)

Begripsomschrijving:
Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken, zonder dat daaraan rechtgevolgen zijn verbonden.
Wijze tot het indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. (art. 34, tweede lid Reglement van orde van de raad).
 
Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter