Motie bijvriendelijk Houten

 In Moties

Onderwerp: beleidsnota dierenwelzijn, bijvriendelijk Houten

 

De Raad,

 

Gehoord de beraadslaging,

 

Overwegende dat:

 

 • Bijenpopulatie sterk onder druk staat;
 • 80% van de plantensoorten afhankelijk is van bestuiving;
 • Economische waarde van een bijenvolk op € 60,000 wordt geschat;
 • Bijen erg belangrijk zijn voor de fruitboomgaarden in Houten en omgeving;
 • Het huidige maaibeleid voor de Houtense bermen langs de rondweg is het zogenaamde ‘klepelen’. Na het maaien blijft het gras liggen, waardoor met name planten als de brandnetel, gras en riet overleven. De biodiversiteit wordt hiermee vrijwel te niet gedaan, met als gevolg dat bijen minder voedsel en minder divers voedsel kunnen vinden. Hierdoor wordt de overlevingskans van bijen flink aangetast;
 • Het initiatief ‘wilde bloemen op de rondwegwal’ recentelijk een prijs won van het duurzaamheidsfonds. Het plan is om op 22 plaatsen aan de binnenzijde van de rondwegwal stukken van 50 bij 4 meter in te zaaien met wilde bloemen met een totaal oppervlake van 6,000 m2 (van de in totaal 300,000 m2). Daarnaast zal het areaal nog verder uitgebreid worden door fondswerving.

 

Van mening dat:

 

 • Het stoppen met klepelen, het enkele weken laten liggen van het gemaaide en het vervolgens ophalen van het gemaaide de natuurlijke mogelijkheid biedt dat het zaad 6000 m2 van de wilde bloemen zich verspreid over de gehele rondwegwal en hierdoor de biodiversiteit in de bermen enorm verhoogd wordt;
 • Hierdoor een sterke bijdrage wordt geleverd aan de overlevingskansen van bijen in Houten;
 • Uit kostenoverwegingen overwogen kan worden eerst te kijken naar de binnenbermen.

 

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken hoe het maaibeleid van gemeente Houten kan worden aangepast, zodat de wilde bloemen weer kans krijgen en de bijen “weer aan het werk kunnen.”;
 • De raad hiertoe een voorstel te doen, voordat in 2017 opnieuw gemaaid zal worden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Pascal Ooms

Raadslid SGP Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter