Motie Castellum

 In Moties
Voorstel:
( in te vullen door de raadsgriffie)

Nav agendapunt 2004-212

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 28 september 2004

Onderwerp: Verantwoording van het college etc.

Gezien het rapport van college van burgemeester en wethouders engehoord de besprekingen;

Overwegende dat er onvoldoende duidelijkheid is gegenereerd omtrent de stappen die door het college zijn gezet om het Castellum (tijdig) te kunnen realiseren alsmede de onduidelijke onderhandelingsvoortgang met Mega en Rotij.

spreekt uit:
een ad hoc onderzoek in te stellen overeenkomstig artikel 155a t/m f van de gemeentewet naar de effectiviteit, efficiëntie en snelheid van de onderhandelingen van het college met marktpartijen in het algemeen en Roty en Mega in het bijzonder inzake de ontwikkeling van het Castellum.
De begeleiding van dit ad hoc onderzoek in handen te geven van de raad of een afvaardiging daarvan.

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener:
Ns SGP fractie
Gijs van Leeuwen
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter