Motie Castellum Onderhandeling

 In Moties
Voorstel
( in te vullen door de raadsgriffie)

Naar aanleiding van agendapunt 2005-027

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 15 februari 2005

Onderwerp: Rapportage Herijking Castellum

De Raad:
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders en
gehoord de besprekingen;

is van mening dat;
gelet op de jarenlange impasse inzake de ontwikkeling van het Castellum de wethouder maximaal de ruimte te geven om de onderhandelingen af te ronden en derhalve over de gegeven varianten geen voorkeur uit te spreken, maar wel in te zetten op afgeronde contractonderhandelingen voor 1 juli 2006.

spreekt als zijn mening uit dat

het college de maximale ruimte krijgt inzake de ingebrachte varianten en voor 1 juli 2006 de contractonderhandelingen m.b.t. het Castellum heeft afgerond en ter beoordeling aan de raad heeft aangeboden

en gaat over tot de orde van de dag;
 

Ondertekening en naam indiener:
Gijs van Leeuwen (SGP)
Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter