Motie Cultuurvisie 2017 en perspectief op 2025

 In Moties

De Raad,

 

Gehoord de beraadslaging,

 

Constaterende dat:

  • De cultuurvisie vooral inzet op cultuur in de vorm van dans, drama theater en niet expliciet op literatuur, proza en poëzie;
  • Boekencultuur een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert en kan leveren voor kwetsbare mensen (armoede, ziekte, beperking, etc.);
  • De bibliotheek in de boekencultuur een belangrijke rol speelt, het bereik enorm groot is en daarom ‘value for money’ kan worden geboden.

 

Overwegende dat:

  • De bibliotheek Houten reeds een aanbod gedaan heeft (middels een productenboek) aan de gemeente Houten voor leesprojecten, bijvoorbeeld door middel van de volgende projecten:

* Voorlees Expres. Een initiatief voor taalbevordering voor kinderen met een taalachterstand. Bij dit initiatief zijn ook vrijwilligers betrokken. Aangezien de financiering dit jaar afloopt, moet nu een besluit genomen of dit succesvolle project voortgezet kan worden. Kosten: ongeveer 15,000 euro;
* Groepsbezoeken brugklas voortgezet onderwijs en andere lees bevorderende activiteiten (o.a. preventie laaggeletterdheid VMBO). Kosten ongeveer 30,000 euro.
Concluderend:

Een extra budget voor boekencultuur zowel een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van de cultuurvisie met perspectief op 2025, alsmede een maatschappelijke bijdrage.

 

Verzoekt het college:

 

Bij de begroting voor 2018 met voorstellen te komen tot stimulering van de boekencultuur – bijvoorbeeld door continuering van de genoemde voorleesprojecten – en hiervoor structureel middelen vrij te maken.
En gaat over tot de orde van de dag.

 

Pascal Ooms, raadslid SGP-Houten

 

Deze motie is samen ingediend met de CU, Groen Links en ITH.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter