Motie dakconstructie wijkcentrum / cultuurhuis Schoneveld

 In Moties, Nieuws

De Raad,

Gelezen: de collegebrief d.d. 23 januari jl. waarin het college melding maakt van de problemen in de dakconstructie van wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld en twee oplossingsscenario’s schetst.

Overwegende dat:
• uit de Quickscan – Uitwerking projectopdracht Schoneveld blijkt dat het wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld een grote maatschappelijke waarde heeft;
• ook het rapport Evaluatie maatschappelijk draagvlak en duurzaamheid, dat de uitkomst weergeeft van het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder de bewoners van Houten, om de huidige functies van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld te laten voortbestaan, blijk geeft van deze maatschappelijk waarde;
• de verslechtering van de dakconstructie voort duurt en snel ingrijpen noodzakelijk is om verdere schade en uitplaatsing van de gebruikers te voorkomen.

De raad spreekt uit dat:

• Gelet op het grote maatschappelijke belang van wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld gekozen dient te worden voor het scenario A, te weten reparatie van het dak;

en verzoekt het college

• Om een raadsbesluit gericht op uitvoering van scenario A voor te bereiden, zodat de raad in de raadsvergadering van 6 maart a.s. een instemmend besluit kan nemen, teneinde te verzekeren dat met de reparatiewerkzaamheden gestart kan worden voor de zomer van 2018.

en gaat over tot de orde van de dag.

Wouter van de Berg
Fractievoorzitter SGP-Houten

Mede ingediend namens ITH, CU, GroenLinks

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter

Den Oordschoneveld