Motie De Wiese

 In Moties
Voorstel Nr.: 2013-042
Onderwerp: Perspectiefnota 2014 (De Wiese)
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 18 juni en 20 juni 2013

 

Overwegende dat:

 

  • zich wederom een overschrijding op het exploitatiebudget heeft voorgedaan bij de Wiese.
  • het college direct zou melden indien er wederom spanning zou ontstaan rondom de exploitatie van De Wiese
  • het college niet tijdig en adequaat de gemeenteraad in kennis heeft gesteld (zie onder toelichting)
betreurt dat het college de raad niet tijdig en niet adequaat heeft geïnformeerd over de exploitatie van De Wiese en,

verzoekt het college de gemelde overschrijding in de collegebrief (43.605 euro) als compenserende inspanningsverplichting op te nemen in de uitwerking van de omdenksessie.

Toelichting:

 

Citaat notulen 20-9-2011 Overschrijding De Wiese

‘Er moet dus gezocht worden naar een oplossing binnen de bestaande budgetten voor het sociaal-cultureel werk van het dorpshuis. Dit betekent een verandering. Deze verandering is niet bedoeld om het geheel extra op te tuigen maar om risico’s te voorkomen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Inkomsten uit commerciële activiteiten zijn voorzichtig geraamd, ook dit zal de komende tijd uitgebouwd worden’.

‘Verder houdt de wethouder de vinger strak aan de pols: hij heeft wekelijks tot tweewekelijks contact met het bestuur om de opstartfase op een goede manier te begeleiden. Dit is zijn uitdaging. Zijn leerpunt als wethouder bestaat uit het op de voet blijven volgen van de ontwikkelingen.(-) Hij zegt toe onverwachte ontwikkelingen direct aan de raad te zullen melden’.

 

Collegebrief 24april 2012

 

Exploitatie

De exploitatie van het dorpshuis heeft in 2012 niet direct in volle omvang kunnen plaatsvinden. Wij kunnen nu nog niet overzien wat dit betekent voor het exploitatieresultaat van 2012. In het raadsvoorstel van augustus 2011 is al rekening gehouden met aanloopverliezen in de eerste jaren van exploitatie. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen u, via de gangbare rapportages,

informeren over de stand van zaken van de exploitatieresultaten.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam indiener:

 

Gijs van Leeuwen, SGP                                    Andor van Dijk, GroenLinks

 

 

 

 

Gerard Zandbergen, ITH                                   Dick van Hoek, ChristenUnie

 

 

 

 

 

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter