Motie evaluatie windpark Houten

 In Moties

De Raad,

 

Gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat:

  • het vertrouwen tussen de gemeente, Eneco en een vertegenwoordiging van omwonenden, na een lang en intensief mediation-traject is hersteld;
  • de genoemde partijen het eens zijn over oplossingsrichtingen om overlast van de windmolens terug te dringen en nachtrust van omwonenden te bevorderen;
  • deze oplossingsrichtingen nog concreet moeten worden uitgewerkt;
  • er een nulmeting naar de ervaren overlast wordt uitgevoerd, die wordt herhaald als de gekozen maatregelen een tijdje in werking zijn;
  • het belevingsonderzoek een belangrijk instrument is voor het bepalen van draagvlak van omwonenden voor de gekozen maatregelen;
  • besluitvorming over een tweede windpark wordt voorbereid onder voorbehoud van afronding evaluatie windpark Houten;
  • de portefeuillehouder in het rondetafelgesprek voorafgaand aan de begroting aangaf de evaluatie als afgerond te beschouwen wanneer genoemde partijen het eens zijn over te nemen maatregelen;

 

van mening zijnde dat:

  • een goede afronding van de evaluatie van windpark cruciaal is voordat besluitvorming over een tweede windpark wordt voorbereid;
  • nog niet gesproken kan worden over een succesvol afgeronde evaluatie als nog niet duidelijk is of de maatregelen ook het gewenste effect bereiken;

 

 

Verzoekt het college

  • pas met voorbereiding van besluitvorming over een tweede windpark te beginnen als uit het belevingsonderzoek onder omwonenden duidelijk is of de te nemen maatregelen ook tot het gewenste effect leiden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Wouter van den Berg (Fractievoorzitter SGP)

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter