Motie Fietsroute ’t Goy

 In Moties
De raad van de gemeente Houten,

In vergadering bijeen op 11 november 2003 ter behandeling van raadsvoorstel nr 2003-215 Begroting 2004/ Meerjarenbegroting 2005-2007

Gehoord de besprekingen in de commissie;

Overwegende dat

– de vraag vanuit de bevolking om te komen tot een vrij liggend fietspad tussen de kernen Houten en ’t Goy al jaren wordt gesteld
– ’t Goy de enige kern is binnen de gemeente Houten die op de (doorgaande) “hoofdroute“ in de kern zelve en visa versa de kern Houten geen vrij liggend fietspad kent dan wel een parallel gelegen vent- of neven route heeft
– de gemeente Houten door uitbreiding in Zuid de aanvankelijke lengte van het te realiseren fietspad aanzienlijk heeft verkort.
– de inzichtelijkheid ontbreekt welke kosten er gemoeid zijn met de aanleg van het fietspad (inclusief de te verwerven gronden)
– het vanuit veiligheidsoogpunt voor zowel langzaam als snelverkeer wenselijk is dat er een vrij liggend fietspad gerealiseerd wordt

Spreekt uit dat;
Er in het kader van het bovengestelde door het college van B&W een onderzoek wordt verricht naar:
· de verkeerskundige aspecten
· de mogelijk te verwerven gronden
· de kosten van realisering
· de mogelijke dekkingsmiddelen
· de wenselijkheid om het fietspad door te trekken richting Wijk bij Duurstede
· alle relevante parameters
met als doel om deze in de eerste helft van 2004 aan de gemeenteraad en vooreerst aan de betreffende cie. voor te leggen om een gewogen beslissing over de realisering ervan te kunnen nemen.

en gaat over tot de orde van de dag;

Namens de SGP-fractie Houten

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter