Motie gebruik niet-agrarische grond voor zonnevelden

 In Moties

Overwegende dat:

  • Zonnevelden in veel gevallen ten koste zullen gaan van de oorspronkelijke (agrarische) functie;
  • Zonnevelden in het buitengebied leiden tot verkleinen van het areaal waardevolle agrarische grond;
  • Landbouwgrond kostbaar is;
  • Om die reden het de voorkeur verdient om de gronden zonder agrarische functie te benutten. Deze gronden gaan ten koste van de toegestane ha’s per gebied  en dragen indirect bij aan het behoud van zoveel mogelijk landbouwgrond.

 

Verzoekt het college:

  • Om de mogelijkheden om zonnevelden op niet-agrarische gronden te realiseren goed in kaart te brengen en maximaal uit te nutten;
  • Voorts om met de grondeigenaren van die niet-agrarische gronden in gesprek te gaan om hen te interesseren de kansen voor zonnevelden te onderzoeken.

 

Toelichting

Gelet op het belang van waardevolle landbouwgrond zou ons er alles aan gelegen moeten zijn om mogelijk procedurele obstakels of andere hindernissen maximaal weg te nemen om realisatie van zonnevelden op niet-agrarische percelen mogelijk te maken.

 

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP-Houten

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter