Motie grootschalige inzet op zonne-energie

 In Moties

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende:

  • dat het op korte termijn realiseren van duurzame energie in Houten via grootschalige windparken niet eenvoudig is en daardoor een grotere mix van duurzame energieopties gewenst is;
  • er onder burgers en bedrijven draagvlak is tot realisatie van kleinschalige duurzame energieopties;
  • er veel kleinschalige initiatieven voor zonne-energie in Houten lopen of opgestart worden door burgers en bedrijven;
  • er diverse bestuurslagen actief zijn in de stimulering van zonne-energie en we hier ook stimuleringsregelingen voor kennen (zoals dezonne-energie voor asbestregeling van provincie Utrecht), waardoor mogelijk stapelvoordelen van regelingen en initiatieven gerealiseerd kunnen worden;
  • er op dit moment geen grote schaalvoordelen gerealiseerd worden omdat inkoop en realisatie van zonnecellen relatief kleinschalig plaatsvindt
  • Houten veel lege daken heeft: huizen, bedrijven, agrarische gebouwen, gemeentelijke gebouwen, sporthallen, etc.;

Overwegende

  • dat alleen een grootschalige inzet van zonne-energie substantieel bijdraagt aan de duurzame energiedoelstelling van 11%

Verzoekt het college

  • een grootschalige initiatief op te zetten voor zonne-energie waarbij Houtenaren en Houtense bedrijven (ook agrarische) op hun dak zonne-cellen plaatsen of zonne-energie realiseren door collectieve inkoop en aanspraak op beschikbare subsidieregeling(en) óf hun dak ter beschikking stellen voor een constructie waarbij andere Houtenaren zonnecellen realiseren op deze daken;
  • hierbij een regierol te nemen en partijen, bestuurslagen, regelingen en inwoners met elkaar in verbinding te brengen.

Een voorstel hiertoe in het voorjaar van 2016 aan de raad te presenteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

 

Pascal Ooms SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter