Motie Herontwikkeling locatie Bogermanschool

 In Moties
Raadsvoorstel: 2014 – 039   

 

Naar aanleiding van agendapunt 3: Herontwikkeling ‘locatie Bogermanschool’

 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 10 juli 2014;

 

Onderwerp: verlagen bouwvolume appartementencomplex

 

De Raad,

–        gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2014 – 039;

–        gehoord de bespreking in het RTG op 24 juni jl. en de reactie van het Platform omwonenden Bogermanschool en de Bron (POBB) en stichting woongemeenschap het Oude Dorp;

 

Overwegende dat:

 

–        het initiatief om levensloopbestendige woningen voor ouderen te realiseren een welkome aanvulling is op de onderhavige locatie maar daarentegen het voorgestelde bouwvolume in de huidige vorm niet past bij de ruimtelijke kwaliteit van het Oude Dorp;

–        de bouwmassa kan worden verkleind en verlaagd door geen parkeergarage onder het gebouw te realiseren;

 

Spreekt uit:

 

–        de parkeergarage niet te realiseren.

 

en verzoekt het college:

 

–      in overleg met omwonenden een alternatieve parkeervoorziening in de buitenruimte te             realiseren en het resultaat van dit overleg aan de raad voor te leggen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

 

Gijs van Leeuwen

SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter