Motie Houten&co

 In Moties
Voorstel Nr. 2013-042: Naar aanleiding van agendapunt 9: perspectiefnota 2014
Onderwerp: van Houten &co
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 18 juni en 20 juni 2013

 

De raad,

gehoord de beraadslagingen,

 

Overwegende dat:

 

  • de extra bezuinigingen op de (0de en 1stelijns) basisvoorzieningen in het sociale domein in de ombuigingsagenda worden uitgezonderd.
  • in de transitie en transformatie hebben deze basisvoorzieningen een belangrijke rol hebben op het gebied van o.a. participatie, zelfredzaamheid en ondersteuning van kwetsbare burgers, jong en oud.
  • Van Houten&co’ wordt gerekend tot deze basisvoorzieningen en dat zij haar interventies richt op deze thema’s en doelgroepen en dat zij bovendien de betrokkenheid van bewoners stimuleert en hun initiatieven faciliteert.
  • in de Perspectiefnota 2014 wordt voorgesteld de komende 3 jaar de subsidies niet te indexeren zodat de taakstelling gehaald kan worden. Daarbij moet echter wel de kostenverhogingen, die (ook) de gemeente doorvoert (waaronder de huur van de wijk- en jongerencentra), en de wettelijke verplichting de CAO te volgen, gefinancierd worden.
  • uitgaande van een jaarlijkse indexatie van 1,5% dit voorstel tot gevolg heeft voor ‘van Houten&co’ ruim € 30.000 (per 2014) oplopend naar zo’n € 100.000 (2016) structureel minder subsidie.

 

Roept het college op:

 

  • Om de meevallers in de portefeuille Samenleving in 2014 (zo die er zijn) voor een bedrag tot 30.000 euro als compensatie in te brengen voor het niet indexeren van de subsidie aan van Houten&co.
  • Te bewaken dat het budget wat vanaf 2015 teruggeplaatst wordt van professionele zorg naar preventieve maatregelen en welzijnswerk ook gebruikt wordt om de activiteiten van van Houten&co te versterken.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening en naam indiener:

 

Gijs van Leeuwen          Eric van Vliet                Willy Wagenmans         Tijm Corporaal

SGP                            D66                             PvdA                           GroenLinks        

 

 

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter