Motie Intrekken besluit uitbreiding blauwe zone

 In Moties

Raadsvoorstelnummer: Motie vreemd aan de orde van de dag

Motienummer:

(in te vullen door griffier tijdens de raadsvergadering)

Registratienummer:

(in te vullen door raadsgriffie)

Onderwerp: Intrekken besluit uitbreiding blauwe zone
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 26 januari 2010
Gehoord hebbende:

–        de vragen en beantwoording in het interpellatiedebat in de raad van 15 december;

–        de inwoners die zich o.a. hebben verenigd in “www.parkeerleedhouten.nl”;

–        de woorden van de wethouder dat hij op dit moment zonder initiatief vanuit de raad niet verder kan gaan dan de huidige maatregelen;

Van mening is

–        dat de keuze voor uitbreiding van de blauwe zone op veel plaatsen voor overlast zorgt waar die er eerder niet was en de uitvoering op dit moment om onnodig ingewikkelde oplossingen vraagt;

–        dat de uitbreiding van de blauwe zone te vroeg is gemaakt en er pas werkelijk zicht is op de parkeerbehoefte als het Centrum met alle voorziene verkeersmaatregelen en voorzieningen af is (inclusief locatie busstation en fietstransferium)

Draagt het college op:

–        het raadsbesluit (2008-008) ‘uitbreiding van de blauwe zone’ in de kwadranten Noord Oost, Noord West en Zuid West in te trekken

–        na oplevering van het Centrum inclusief (locatie) busstation en fietstransferium te onderzoeken wat de actuele stand van zaken is als het gaat om de parkeervoorzieningen, de parkeerdruk en de parkeerbehoefte en vervolgens de resultaten in een raadsvoorstel met verschillende scenario’s voor te leggen aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener(s):

SGP

Gijs van Leeuwen

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter