Motie intrekking raadsbesluit windturbines

 In Moties
Voorstel

(in te vullen door raadsgriffie)

Naar aanleiding van agendapunt 2005-024
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 18 maart 2008
Onderwerp: Intrekking raadsbesluit van 15 februari 2005 inzake plaatsing 3 windturbines
De Raad overwegende dat

–        uitvoering en continuïteit van bestuurlijke besluiten bijdraagt aan een betrouwbare overheid

–        tot twee maal toe de realisatie van de drie winturbines door Raad van State onmogelijk is gemaakt

–        de aangevoerde bezwaren van belanghebbenden tot twee maal toe hebben geleid tot de afwijzing door de Raad van State en er om die reden een heroverweging dient plaats te vinden

–        de raad, gelet op eerdergenoemde punten, het college voor de laatste maal een kans wil geven om uitvoering te geven aan het raadsbesluit van februari 2005

spreekt uit dat,

indien door een eerstvolgende uitspraak of opgelegde beperking van een daartoe bevoegde instantie (als de Raad van State of het Ministerie van Defensie) niet tot realisatie kan worden overgegaan, zoals vastgelegd in het raadsbesluit van februari 2005 , dit besluit wordt ingetrokken.

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen (SGP)

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter