Motie jongerenparticipatie

 In Moties

De Raad,

Gelezen het collegeprogramma 2018-2022,

Overwegende dat:
– In het collegeprogramma op diverse manieren aandacht is voor jongerenparticipatie;
– De stem van jongeren vaak onvoldoende en slechts incidenteel wordt gehoord;
– Het structureel betrekken van jongeren vanwege hun vernieuwende inzichten een positieve bijdrage levert aan het maken van gemeentelijk beleid;
– De in het collegeprogramma genoemde jongerentop incidenteel van aard is en alleen gericht is op ‘jongerenonderwerpen’, terwijl jongeren over alle onderwerpen en vraagstukken willen en moeten kunnen meedenken, aangezien deze vraagstukken hun toekomst bepalen;
– Er alleen uitgegaan wordt van ‘bestaande kanalen’, zoals Enter en Shine, maar het nog beter is ook buiten de bestaande kanalen jongeren te betrekken, zodat een zo breed mogelijke doelgroep betrokken wordt;

Van mening dat:
– Jongerenparticipatie nog verder kan worden verstevigd door te gaan werken met ‘adviesvangers’, waarbij jongeren structureel, binnen en buiten bestaande kanalen, en over brede onderwerpen betrokken worden;
– Deze adviesvangers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het organiseren en vormgeven van de jongerentop;

Constaterende dat:
– Onder andere de gemeenten Eindhoven en Hellevoetsluis dit al gerealiseerd hebben en hier positieve ervaringen mee hebben;
– Zowel Houtense jongeren als jongerenorganisaties zoals Enter, Shine en kerkelijke jongerenverenigingen enthousiast zijn over een dergelijk jongerenplatform in de gemeente Houten;

Roept het college op:
– In 2019 te starten met een nieuw initiatief, bijvoorbeeld ‘adviesvangers’, om zoveel en zo breed mogelijk Houtense jongeren te betrekken bij, en mee te laten denken over gemeentelijk beleid.

Toelichting:
‘Adviesvangers’ is een concept waarbij zo breed mogelijk de grootste, meest representatieve Houtense jongerenverbanden wordt gevraagd twee jongeren af te vaardigen die gezamenlijk als adviesvangers de schakel zullen worden tussen de gemeente en hun eigen achterban. Zij geven het college van B&W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies en bepalen zelf, in samenspraak met de gemeente en jongerenwerkers, hoe zij dit vorm gaan geven. Het nieuwe jongerenplatform krijgt overigens geen formele status in besluitvormingsprocessen.

Deze adviesvangers vertegenwoordigen zo breed mogelijk de Houtense samenleving variërend van sportverenigingen tot scholen en kerken. Dit concept onderscheidt zich van de meer bekende jongerenraad doordat het jongeren veel breder betrekt bij beleidsvorming en doordat het op een laagdrempelige manier wordt vormgegeven. Onder andere de gemeenten Eindhoven en Hellevoetsluis geven jongeren via het concept ‘adviesvangers’ de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan politieke discussies.

Onderdeel van het adviesvangers-concept is een jaarlijks terugkerende jongerentop. Deze top wordt door het college van B&W in samenspraak met de adviesvangers georganiseerd en vormgegeven.

Ook jongeren die niet zijn aangesloten bij jongerenverbanden verdienen het om gehoord te worden. Om dit te realiseren kan het behulpzaam zijn om ook een online discussieplatform, enkel bedoeld voor Houtense jongeren, op te starten. Het is aan de adviesvangers om dit platform te monitoren en de discussies die hier ontstaan kunnen als inspiratie dienen voor het bepalen van de thema’s en onderwerpen die op de jongerentop besproken zullen worden.

Jan Henric van Vliet
Commissielid SGP-Houten

Mede ingediend namens D66, PvdA, ITH, Houten Anders

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter