Motie KNIP

 In Moties
Voorstel
( in te vullen door de raadsgriffie)

Agendapunt 2004-2005: Algemene beschouwing over de begroting 2005 en meerjarenbegroting 2006-2008

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 9 november 2004

Onderwerp: Heroverweging Afsluiting Centrum (de Knip) zoal opgenomen in het Masterplan

De Raad:
gehoord de insprekers in cie RO en de reacties van bewoners en winkeliers;

is van mening dat;
De afsluiting van het doorgaande verkeer in het Centrum (de knip), zoals opgenomen in het Masterplan, gelet op de weerstand vanuit de bevolking en de winkeliers, te heroverwegen.  

spreekt uit
De Knip in het Masterplan te heroverwegen en hiervoor de input te gebruiken van de inwoners, winkeliers en de evaluatie van het college.

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter