Motie KNIP 1

 In Moties
Voorstel
( in te vullen door de raadsgriffie)

Agendapunt 2004-2005; Algemene beschouwing over de Begroting 2005 en meerjarenbegroting 2006-2008

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 9 november 2004

Onderwerp: Afsluiting Centrum (de Knip)

De Raad:
gehoord de insprekers in cie RO en de reacties van bewoners en winkeliers;

is van mening dat;
De afsluiting van het doorgaande verkeer in het Centrum zo spoedig mogelijk ongedaan gemaakt dient te worden.

spreekt uit:

De afsluiting voor het doorgaande verkeer in het centrum (de knip) zo spoedig mogelijk ongedaan te maken en maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid voor alle deelnemers in het gebied zoveel mogelijk te waarborgen.

en gaat over tot de orde van de dag; 

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter