Motie kosten VNG-Jubileumcongres

 In Moties
Motie vreemd aan de orde van de dag
Motienummer:
Registratienummer:
Onderwerp: Kosten VNG-Jubileumcongres en ALV VNG 2012
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 27 maart 2012:
Overwegende dat:

  • de raad kennis heeft genomen van de uitnodiging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (verder: VNG) voor deelname aan het VNG-Jubileumcongres (en de Algemene ledenvergadering) op 5 en 6 juni 2012;
  • de raad van oordeel is dat, gelet op de hoge kosten van deelname van € 842,50 per persoon, hieraan in financiële zin in beperkte mate kan worden deelgenomen en voorts aan de VNG een signaal af moet worden gegeven dat in deze tijd van omvangrijke bezuinigingen het niet gepast is voor VNG-congressen een dergelijk hoog bedrag uit te geven en dat een structurele versobering moet worden doorgevoerd;

 

Verzoekt het college:

  1. de delegatie vanuit het college aan het VNG-congres te beperken;
  2. eigenstandig een motie in te dienen tijdens de  Algemene Ledenvergadering met het verzoek volgende jaarcongressen soberder te organiseren;

Roept de raad op:

  • de delegatie vanuit de raad en vanuit de griffie eveneens in omvang te beperken en gezamenlijk met het college de uitgaven voor het VNG-congres te maximeren tot een bedrag van € 2.500,-;

en gaat over tot de orde van de dag;

 

 

Peter den Boef

SGP

 

TOELICHTING

Elk jaar organiseert de VNG een tweedaags ledencongres (ALV). Dit congres wordt bezocht door bestuurders (waaronder raadsleden) van de gemeenten. De kosten worden uit de algemene middelen betaald. Dit jaar viert de VNG tevens haar honderdjarig jubileum in Den Haag en dit valt samen met het ledencongres.
Per deelnemer bedragen de kosten voor dit jubileumcongres € 842,50. In deze tijd van extra bezuinigingen, waarbij burgers worden geconfronteerd met hogere gemeentelijke heffingen en zelfs de OZB niet wordt ontzien, is de prijzige bijeenkomst van de VNG niet aan de burgers uit te leggen. Het enkele feit dat de kosten van voorgaande ledencongressen voor een iets lager bedrag zijn georganiseerd, maakt dit niet anders. Vandaar de motie om de deelname te beperken en de kosten te maximeren tot een bepaald bedrag en dit bedrag pro rata te verdelen. Het restant dient uit eigen middelen te worden betaald. Ook bij de VNG moet het besef gaan leven dat zij er verstandig aan doet op het eigen jaarlijkse ‘onderonsje’, ingrijpende besparingen aan te kondigen. Dit kostbare ‘feest’ is in deze tijd van hoogstnoodzakelijke bezuinigingen een verkeerd signaal.

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter