Motie Meldpunt

 In Moties
De raad van de gemeente Houten,

In vergadering bijeen op 11 november 2003 ter behandeling van raadsvoorstel nr 2003-215 Begroting 2004/ Meerjarenbegroting 2005-2007

Gehoord de besprekingen in de commissie;

Overwegende dat

– uit onderzoek is gebleken dat 61% van de ervaringen met overlast en vandalisme niet worden gemeld
– hierdoor geen zuiver beeld te vormen is of er bij voornoemde zaken sprake is van een incident of een trend
– de inwoners van Houten een laagdrempelige 24 uurs voorziening missen om meldingen kwijt te kunnen die niet direct een adequate actie van de politie vergen
– een laagdrempelig meldpunt, zoals Openbare Ruimte op dit moment is, in een behoefte voorziet
– er gericht beleid ingezet kan worden op de aanwezige trends
– het een aanvulling is op datgene wat Houten op dit gebied al doet

Spreekt uit dat;

Er in het kader van het bovengestelde door het college van B&W een onderzoek wordt verricht naar:
· de mogelijkheid van het opzetten van een meldpunt overlast en vandalisme
· de mogelijkheid van het incorporeren in het meldpunt Openbare Ruimte
· de financiële en ambtelijke consequenties
· de opvolging van de meldingen
· de mogelijke dekkingsmiddelen
· alle relevante zaken die nodige zijn om een besluit over het meldpunt te kunnen nemen

vervolgens de resultaten van dit onderzoek medio 2004 te bespreken in de betreffende cie
om een gewogen beslissing in de raad over de effectuering ervan te kunnen nemen.

en gaat over tot de orde van de dag;

Namens de SGP-fractie Houten

Gijs van Leeuwen

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter