Motie onderzoek naar Houtens museum

 In Moties

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat
– Houten een rijke geschiedenis heeft die terug gaat tot ver voor de Romeinse tijd en er in Houten veel interesse is voor dit verleden
– Dit ondermeer blijkt uit de succesvolle activiteiten van de Historische vereniging Tussen Rijn en Lek (de Archeologische Monumentenwerkgroep als onderdelen daarvan) en de website “Oud Houten”
– De Open Monumentendag een jaarlijks succes is
– Kennis van het verleden van belang is voor de blik op de toekomst; het maak het geschiedenisonderwijs en de inburgering tastbaar en leerzaam
– Houten een zeer succesvol voorbeeld van een geplande plaats is, en daarmee uniek is
– Ook van buiten Houten veel belangstelling is voor de ontwikkeling en specifieke kenmerken van Houten (o.a. Limes en de
forten), en een museum daarom bijdraagt aan toerisme en het verder op de kaart zetten van Houten en zo een belangrijke rol speelt in de citymarketing
– De gemeente Houten zelf ook kennis en objecten heeft waarvan het de moeite waard is die in de belangstelling te zetten
– Het voor Houtense organisaties en bedrijven interessant kan zijn zich te laten inspireren door de historische omgeving van
Houten en het behoud daarvan te steunen.

Constaterende dat
– Houten, op het Archeologisch Museum in het Oude Station en het beperkt geopende Museum Dijkmagazijn De Heul in Schalkwijk na, geen breed opgezet museum kent, zoals veel andere plaatsen dat wel kennen

Van mening dat
– Een ‘Houtens museum’ een toegevoegde waarde zou hebben voor de groeiende Houtense samenleving
– Een museum geen vaste vorm hoeft te hebben, zoals ruimte in een al bestaand stenen gebouw, maar ook in de vorm van een (beperkt) “reizende” tentoonstelling en/of op digitale wijze zichtbaar kan worden, zodat het daarmee dicht bij Houtenaren georganiseerd kan worden
– Het niet alleen gaat om een fysieke en/of digitale vindplek, maar ook initiatieven en activiteiten waardevol zijn
– Het museum kan functioneren als initiatief waarbij bijzondere gebeurtenissen, evenementen, ontwikkelingen, de geschiedenis en het dagelijks leven van Houten centraal staan
– Het museum aan moet sluiten bij bestaande Houtense initiatieven die gericht zijn op de Houtense historie, cultuur en ontwikkeling, er ook goed sprake kan zijn van samenwerking of een gezamenlijk initiatief.

Verzoekt het college
– De mogelijkheden te onderzoeken om tot een ‘Houtens museum’ te komen
– Hierbij ook in gesprek te gaan met Houtense organisaties die zich bezighouden met het levend houden van historie, maar ook andere culturele organisaties en ondernemingen
– De bevindingen te betrekken bij het opstellen van het in 2019 geplande op te stellen nieuw cultuurhistorisch en archeologisch beleid.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Een onderzoek naar een Houtens museum wordt ondersteund door:
– Stichting Aan de Slinger, als belangrijke speler in de Houtense cultuursector
– Historische Kring tussen Rijn en Lek, als actieve vereniging die zich bezighoudt met de historie van Houten
– VVV Kromme Rijnstreek

Met vriendelijke groet,

Wouter van den Berg

 

Mede ingediend door VVD, D66, PvdA, ITH

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter