Motie platform voor burgers na participatietraject

 In Moties
 

Raadsvoorstelnummer: 2010-044

 

(en deze te zenden naar de VNG)

Motienummer:

(in te vullen door griffier tijdens de raadsvergadering)

Registratienummer:

(in te vullen door raadsgriffie)

Onderwerp: Begroting 2011, uitvoering burgerparticipatie ombuigingstraject
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.:  16 november 2010:
overwegende dat:

–     de communicatiekalender “Werken aan Houten” geen gelegenheid biedt aan alle inwoners van       Houten om zich aan het einde van het participatietraject nog uit te spreken;

–     het van belang is dat uiteindelijk alle inwoners van Houten op een eenvoudige wijze kenbaar       kunnen maken welke keuzes de voorkeur hebben;

–     hiervoor eenvoudige hulpmiddelen ter beschikking staan om iedere burger een stem in dit       proces te geven zoals bijvoorbeeld via het in de bijlage beschreven systeem van Rangevoting;

spreekt uit:

dat na afloop van het participatietraject een platform dient te worden gecreëerd waar iedere inwoner van Houten zijn voorkeur kan aangeven met betrekking tot de uitvoering van de bezuinigingsoperatie in het algemeen en het proces “Werken aan Houten” in het bijzonder;

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener(s):

 

 

Gijs van Leeuwen

SGP

Aanbevolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter