Motie Scooteroverlast

 In Moties
Voorstel
( in te vullen door de raadsgriffie)

Agendapunt 2004-2005

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 9 november 2004

Onderwerp: Brommeroverlast

De Raad:
gehoord de besprekingen in de cie;

Overwegende dat de aanpak van brommer- en scooteroverlast één van de prioriteiten vormt in het door de raad in 2002 vastgestelde IVP;
Dat de aanpak in het IVP primair gericht is op repressie;
Dat preventieve maatregelen ter voorkoming van brommer- en scooteroverlast een grote bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van deze problematiek;
Dat reeds eerder door het college is toegezegd dat de getroffen snelheidsremmende maatregelen m.b.t. brommers en scooters in de evaluatie van het project Duurzaam Veilig zullen worden betrokken;
Dat deze evaluatie al geruime tijd in voorbereiding is;

nodigt het college van B&W uit de evaluatie Duurzaam Veilig, met daarin expliciet opgenomen de preventieve maatregelen ter voorkoming van brommer- en scooteroverlast, in het eerste kwartaal van 2005 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.

en gaat over tot de orde van de dag;
 

Ondertekening en naam indiener(s):

Gijs van Leeuwen 

Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter