Motie Sporttarief

 In Moties
Voorstel:
(in te vullen door de raadsgriffie)

Naar aanleiding van agendapunt 2007-056

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 17 juli 2007

Onderwerp: Vaststellen PP nota

De Raad overwegende dat

– de vorig jaar vrijgemaakte financiële middelen betreffende de sport niet gebruikt zijn voor het beoogde doel, nl verlaging van de tarieven voor de Houtense inwoners

spreekt uit,

Dat er geen sprake kan zijn van de uitvoering van 1.2 Meer aandacht voor sport voordat er daadwerkelijk uitvoering gegeven is aan de verlaging van de tarieven. (uiteraard voor die verenigingen die de tarieven niet hebben verlaagd)

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener:

Gijs van Leeuwen (SGP)

Begripsomschrijving:
Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken, zonder dat daaraan rechtgevolgen zijn verbonden.
Wijze tot het indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. (art. 34, tweede lid Reglement van orde van de raad).
 
Recente berichten

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Start met typen en druk daarna op enter